PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018

INFORMACIÓ GENERAL
Què són?
Els pressupostos participatiu són una eina de participació i gestió municipal mitjançant la qual la ciutadania pot proposar i decidir sobre la destinació de part dels recursos econòmics municipals.
Qui ho impulsa?
L’Ajuntament d’Artà, amb el suport de l’Equip de Govern, inicia un procés de participació directa amb els veïns i veïnes del municipi d’Artà per tal que la ciutadania pugui definir les seves prioritats i, a la vegada, pugui debatre com s’han de distribuir els recursos econòmics existents. Es destinaran un total de 200.000 euros del pressupost de 2019 a l’execució de projectes sorgits d’aquest procés participatiu
Objectius?
- Fomentar la participació directa de la ciutadania amb la finalitat d’establir les principals necessitats quotidianes del municipi i d'incorporar-les en el pressupost anual municipal, prioritzant-ne les més importants i realitzant un seguiment dels compromisos assolits.

- Fomentar que la ciutadania no sigui una simple observadora dels esdeveniments i les decisions polítiques sinó que pugui convertir-se en protagonista activa del poble.

- Dialogar, deliberar i cercar, entre tots, solucions que es corresponguin amb les necessitats i desitjos reals de la població.

- Aconseguir una major transparència, eficiència i eficàcia en la gestió municipal, ja que es comparteix, entre representants polítics, personal tècnic i ciutadania, el debat sobre en què es gastaran els nostres imposts.

- Millorar la comunicació entre administració i ciutadania.
Qui pot votar?
a) Qualsevol persona major de 16 anys que estigui empadronada al municipi en data 31 de desembre de 2017.

b) Qualsevol persona major de 16 anys que, tot i no estar empadronada al municipi, hi té una propietat a 31 de desembre de 2017.
Com serà el procés de pressupostos participatius?
Fase 1: Avaluació procés pressupostos participatius 2017.
Fase 2: Període de recollida de propostes i Període d’inscripció al cens per a no residents.
Fase 3: Avaluació tècnica i econòmica de les propostes.
Fase 4: Primera selecció de propostes per part de la ciutadania.
Fase 5: Votació final.
CONTINGUT SEGONS PERÍODE DEL PROCÉS
Fase 1 (febrer de 2018). Avaluació del procés participatiu de 2017

Durant el mes de febrer l'Ajuntament d'Artà ha fet una enquesta per conèixer el parer de la gent sobre el procés de l’any passat, la qual ha de servir, també, per valorar-lo i per realitzar els canvis pertinents en les Normes reguladores que han de regir el d’enguany.

En la primera edició del projecte, en la qual votaren 847 veïns i veïnes, els projectes que més suport tengueren varen ser reparar la xarxa municipal d'aigua potable a Artà i comptar amb un tanatori digne a la Colònia de Sant Pere, els quals es troben en procés d’execució. El pressupost per a enguany serà de 200.000 euros, el mateix que en la primera edició.  

Fase 2 (març i abril de 2018). Obertura dels terminis per presentar propostes i fer la inscripció al cens per a no residents.

S’obri el termini del 17 de març al 17 d’abril perquè ciutadans i ciutadanes i associacions del municipi d’Artà puguin fer les seves propostes a través del formulari següent.

Així mateix, totes aquelles persones majors de 16 anys, no empadronades al municipi d’Artà però que hi tenen una propietat, i volen participar del procés, s’han de registrar en el cens entre el 17 de març i el 17 d’abril. La inscripció es pot fer de manera presencial als edificis municipals que s'indiquen al final d'aquesta pàgina o al correu electrònic proposa@arta.cat, i s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:
- Sol·licitud per inscriure’s al cens.
- Fotocòpia de DNI.
- Fotocòpia del rebut de l’IBI.

Assamblees 2018Fase 3 (maig 2018). Avaluació tècnica i econòmica de les propostes presentades

De totes les propostes presentades, el personal tècnic municipal, conjuntament amb la comissió tècnica, haurà d’avaluar les propostes. Així mateix, en cas que les propostes no quedin clares, s’establirà una ronda de contactes amb les persones per definir, conjuntament, les propostes.
Els criteris d’avaluació són els següents:
- Han de ser de competència municipal.
- Han de ser coherents amb els valors i els plans municipals aprovats.
- Han de ser iniciatives concretes.
- En la mesura que sigui possible, han de permetre múltiples ubicacions en el territori.
- Han de ser d’interès general (no poden respondre a interessos particulars).
- Han de donar resposta a una necessitat concreta.
- Han de ser realitzables tècnicament, viables econòmicament i respectuoses amb el marc jurídic i legal existent.
- Han de tenir un horitzó temporal clar (principi i final, i una durada no superior a un any).

Val a dir que totes les persones les propostes de les quals no siguin admeses segons el criteris descrits rebran un correu electrònic amb què se’ls informarà del perquè la seva proposta no ha estat admesa.

Fase 4 (setembre 2018). Primera elecció de les propostes presentades

Els ciutadans d’Artà i la Colònia de Sant Pere van presentar un total de 113 propostes diferents. Al finalitzar el termini de presentació, aquestes propostes foren analitzades per part dels tècnics municipals i varen ser o bé acceptades, o bé refusades si no complien amb les normes dels pressuposts o aglutinades en una sola proposta si la temàtica, ubicació i terminis ho permetien. Finalment, quedaren un total de 65 propostes: 44 per l’àmbit territorial d’Artà i 21 per la Colònia de Sant Pere.

Atès al nombre elevat de propostes, tal com l’autorreglament indica, s’optà per fer una primera votació per tal d’arribar a disposar de 15 propostes per Artà i 15 propostes per la Colònia de Sant Pere de cara a la votació final.

Aquesta primera votació es va realitzar entre els dies 9 i 16 de setembre amb una participació de 471 vots. Els resultats els pots consultar.

Fase 5 (octubre 2018). Votació Final.

Abans de la setmana de la votació final, hi haurà l’exposició pública de les propostes seleccionades de dia 1 a dia 14 d’octubre. Podeu consultar les propostes finalistes al web municipal aquí.

El període de votació final serà de dia 14 a dia 28 d’octubre. Es podrà votar presencialment a les OACs municipals, els dies de mercat a Artà i Colònia de Sant Pere i en els diferents actes públics municipals. També es podrà fer online a través del web municipal.

ARTÀ

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Edifici Can Solivelles.
C/ de la Rosa, 5 Horari: de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Biblioteca Municipal Na Batlessa
C/ de Ciutat, 1
Horari: de dilluns a divendres, de 16 h a 20 h

COLÒNIA DE SANT PERE

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Plaça de la Bassa d'en Fasol, s/n
Horari: de 10 h a 14 h

Biblioteca de la Colònia
Plaça de la Bassa d'en Fasol, s/n
Horari: de dilluns a divendres, de 16 h a 19 h