ESTAT DE PROJECTES GUANYADORS

Pressupost 2020:
Artà:

- Reparació i manteniment de la xarxa d'aigua potable: Es proposa destinar el pressupost a la reparació i el manteniment de la xarxa d'aigua potable. Les zones d'actuació serien les que presenten més pèrdues d'aigua, d'acord amb la informació de què disposa l'Ajuntament. Cost: 120.000€
- Estat del projecte:

Colònia de Sant Pere:

- Neteja integral de la costa de la Colònia: Es tracta d’establir un sistema de neteja integral de platges que complementi les neteges altruistes que realitzen persones voluntàries. Cost: 30.000€
- Estat del projecte:

- Faroles solars: Instal·lació de faroles solars a carrers de la Colònia per eliminar cablejat i estalviar energia. Cost: 50.000€
- Estat del projecte:
Pressupost 2019:
Artà:

- Dotació de material esportiu als clubs del municipi: Es proposa dotar de material esportiu els clubs del municipi que ho hagin sol·licitat, des de material específic de cada esport fins a material genèric per compartir entre clubs. Cost: 60.000€
- Estat del projecte:

- Rehabilitació dels patis del CEIP Na Caragol: Es planteja adequar espais per a jocs educatius, millorar els paviments existents, crear zones d’ombres i millorar el manteniment de les zones enjardinades. Cost: 55.000 €
- Estat del projecte:

- Posar més papereres a la via pública : Aquesta proposta consisteix en instal·lar paperers en el nucli urbà̀ per evitar que es deixin els excrements de ca damunt la via. Cost: 5.000€
- Estat del projecte:

Colònia de Sant Pere:

- Soterrament de les xarxes aèries de llum i telèfon: Es proposa soterrar les infraestructures de les companyies de telefonia i de distribució elèctrica fins a esgotar el pressupost. Cost 80.000€
- Estat del projecte:
Pressupost 2018:
Artà:

- Reparació de la xarxa municipal d’aigua potable: L’aigua és un bé escàs, per això es proposa destinar la totalitat dels pressupostos participatius d’Artà a reduir les pèrdues d’aigua potable de la xarxa pública municipal amb la detecció́ de les zones més danyades i posterior reparació de les canonades més afectades. Cost: 120.000€.
- Estat del projecte:

Colònia de Sant Pere:

- Tanatori digne: Aquesta proposta destina la intervenció econòmica a la construcció d’una nova edificació (o a l’ampliació de la ja existent) amb la integració de banys, destinada a tanatori per a vetllar els difunts de la Colònia de Sant Pere. Cost: 80.000€
- Estat del projecte: