PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

INFORMACIÓ GENERAL
Què són?
Els pressupostos participatiu són una eina de participació i gestió municipal mitjançant la qual la ciutadania pot proposar i decidir sobre la destinació de part dels recursos econòmics municipals.
Qui ho impulsa?
L’Ajuntament d’Artà, amb el suport de l’Equip de Govern, inicia un procés de participació directa amb els veïns i veïnes del municipi d’Artà per tal que la ciutadania pugui definir les seves prioritats i, a la vegada, pugui debatre com s’han de distribuir els recursos econòmics existents. Es destinaran un total de 200.000 euros del pressupost de 2018 a l’execució de projectes sorgits d’aquest procés participatiu
Objectius?
- Fomentar la participació directa de la ciutadania amb la finalitat d’establir les principals necessitats quotidianes del municipi i d'incorporar-les en el pressupost anual municipal, prioritzant-ne les més importants i realitzant un seguiment dels compromisos assolits.

- Fomentar que la ciutadania no sigui una simple observadora dels esdeveniments i les decisions polítiques sinó que pugui convertir-se en protagonista activa del poble.

- Dialogar, deliberar i cercar, entre tots, solucions que es corresponguin amb les necessitats i desitjos reals de la població.

- Aconseguir una major transparència, eficiència i eficàcia en la gestió municipal, ja que es comparteix, entre representants polítics, personal tècnic i ciutadania, el debat sobre en què es gastaran els nostres imposts.

- Millorar la comunicació entre administració i ciutadania.
Qui pot votar?
a) Qualsevol persona major de 16 anys que estigui empadronada al municipi en data 31 de desembre de 2016.

b) Qualsevol persona major de 16 anys que, tot i no estar empadronada al municipi, hi té una propietat a 31 de desembre de 2016.
Com serà el procés de pressupostos participatius?

- Fase 1 (març-maig). Definició i concreció del procés de pressupostos participatius i inici de la campanya informativa dels pressupostos participatius.

Al llarg d’aquesta primera fase es dugueren a terme dues assemblees a Artà i dues a la Colònia de Sant Pere per explicar què són els pressupostos participatius, per determinar quin és el procés de participació que es vol impulsar des de l’Ajuntament i per consensuar les “regles de joc” que fan possible aquest procés.

També es va realizar un cinefòrum o taula rodona, amb la participació de Maria Antònia Mulet Vich, batlessa d'Algaida, Joan Bauzà, tècnic de participació ciutadana de l'Ajuntament de Palma, i Joan Forteza, representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma.

A continuació, pots consultar les actes i les fotos dels esdeveniments.


Cinefòrum de 27 de març - Democràcia participativa i pressupostosAssamblees de 3 i 7 d'abril - Entre tots feim el pressupost d'ArtàAssemblees de 27 i 28 d'abril - Com faig arribar les meves idees- Fase 2 (maig-setembre). Elaboració, presentació i avaluació de les propostes i exposició pública d’aquestes.

En aquesta fase s’inicià el procés de presentació de propostes per part de la ciutadania. Aquest procés va anar acompanyat de tallers de creació de propostes i de l’avaluació tècnica i de viabilitat dels projectes.

Taller d’elaboració de propostes per als pressupostos participatius

Amb l’objectiu d’apropar l’Ajuntament a la ciutadania s’organitzaren quatre tallers formatius a tres barris diferents d’Artà i un a la Colònia de Sant Pere perquè la gent pogués fer, de manera individual o conjunta, propostes per als pressupostos participatius. S'hi explicà què és un pressupost municipal i com s’han de presentar les propostes. El calendari fou el següent:

ARTÀ:
- 5 de juny, a les 20 h, a l'IES Llorenç Garcies i Font
- 6 de juny, a les 20 h, al CC Sant Bonaventura
- 7 de juny, a les 20 h, a les voltes de Na Batlessa

COLÒNIA DE SANT PERE:
- 9 de juny, a les 20 h, al Centre Cultural- Fase 3 (setembre-novembre). Elecció de les propostes i aprovació d’aquestes, per Ple, en els pressupostos de 2018

Propostes presentades:
Els ciutadans d’Artà i la Colònia de Sant Pere van presentar un total de 128 propostes diferents. Al finalitzar el termini de presentació, aquestes propostes foren analitzades per part dels tècnics municipals i varen ser o bé acceptades, o bé refusades si no complien amb les normes dels pressuposts o aglutinades en una sola proposta si la temàtica, ubicació i terminis ho permetien. Finalment, quedaren un total de 62 propostes diferents: 43 per l’àmbit territorial d’Artà i 19 per la Colònia de Sant Pere.

Atès al nombre elevat de propostes, tal com l’autorreglament indica, s’optà per fer una primera votació per tal d’arribar a disposar de 15 propostes per Artà i 15 propostes per la Colònia de Sant Pere de cara a la votació final.

La votació final:
Abans de la setmana de la votació final, hi haurà l’exposició pública de les propostes seleccionades de dia 16 al 22 d’octubre. Podeu consultar les propostes finalistes al web municipal, als punts informatius de les oficines municipals i als punts itinerants d’informació, que seran:
- Dimarts 17 de 10h a 12h, al mercat d’Artà
- Dissabte 21 de 10h a 12h, al mercat de la Colònia de Sant Pere


Des del dia 23 al 29 d’octubre podeu votar les propostes que més vos agradin per, entre tots, fer un poble millor.

Com i on fer-ho:
- Del 23 al 29 a través de www.arta.cat/participació i a les oficines municipals
- Dimarts 24 de 10h a 12h, al mercat d’Artà
- Dissabte 28 de 10h a 12h, al mercat de la Colònia de Sant Pere
- En aquesta votació final, cada ciutadà podrà votar un màxim 3 propostes diferents.

CALENDARI D'ACTES

Estam a la darrera fase del procés de pressuposts participatius, la votació final de propostes. Des del dia 23 al 29 d’octubre podeu votar les propostes que més vos agradin per, entre tots, fer un poble millor.

Abans de la setmana de la votació final, hi haurà l’exposició pública de les propostes seleccionades de dia 16 al 22 d’octubre. Podeu consultar les propostes finalistes al web municipal, punts informatius a les oficines municipals i als punts itinerants d’informació:

- Dimarts 17 de 10h a 12h, al mercat d’Artà
- Dissabte 21 de 10h a 12h, al mercat de la Colònia de Sant Pere

De dia 23 al 29 d’octubre, setmana de votació final. On votar:
- Del 23 al 29 a traves de www.arta.cat/participació i a les oficines municipals
- Dimarts 24 de 10h a 12h, al mercat d’Artà
- Dissabte 28 de 10h a 12h, al mercat de la Colònia de Sant Pere