PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022

INFORMACIÓ GENERAL

Què són?

Els pressupostos participatius són una eina de participació i gestió mitjançant la qual la ciutadania pot proposar i decidir sobre la destinació de part dels recursos econòmics municipals.

Al 2017 l’Ajuntament d’Artà va iniciar aquest procés i va tenir una bona acollida entre la població, però la quarta edició es va haver d’aturar per la pandèmia. Les tres edicions fetes varen demostrar que és un encert que la gent pugui col·laborar en la decisió de part de la gestió municipal , i enguany es tornen a reprendre amb la finalitat de continuar amb la feina iniciada.

L’Equip de Govern considera els pressupostos participatius una eina vàlida per promoure la participació de la gent del municipi d’Artà, perquè defineixin les seves prioritats i, a la vegada, puguin decidir com s’han de distribuir part dels recursos econòmics existents.

Enguany es destinaran un total de 200.000 euros del pressupost de 2023 per executar els projectes que sorgeixin d’aquest procés participatiu, amb una novetat en relació als pressupostos participatius anteriors, la inclusió dels pressupostos participatius joves, que durant el primer trimestre d’aquest curs escolar s’han pogut dur endavant com a experiència pilot, la qual cosa ha fet que la distribució del pressupost hagi variat.

Així, es destinaran 110.000 € a Artà, 70.000 € a la Colònia de Sant Pere i 20.000 als pressupostos joves.

Objectius

  • Fomentar la participació directa de la ciutadania amb la finalitat d’establir les principals necessitats quotidianes del municipi i d'incorporar-les al pressupost anual municipal, prioritzant-ne les més importants i realitzant un seguiment dels compromisos assolits.
  • Fomentar que la ciutadania no sigui una simple observadora dels esdeveniments i les decisions polítiques, sinó que pugui convertir-se en protagonista activa del poble.
  • Dialogar, deliberar i cercar, conjuntament, solucions que es corresponguin amb les necessitats i els desitjos reals de la població.
  • Aconseguir una major transparència, eficiència i eficàcia en la gestió municipal, ja que es comparteix, entre representants polítics, personal tècnic i ciutadania, el debat sobre com s’han de gastar els nostres impostos.
  • Millorar la comunicació entre administració i ciutadania.

Com és el procés de pressupostos participatius?

El procés consta d’una sèrie de fases determinades per a l’elaboració de propostes, la difusió d’aquestes i les votacions.

La primera fase és de difusió del procés, de la normativa i de la presentació de propostes per part de la ciutadania.

Una vegada que es tenen les propostes, se’n fa una valoració tècnica i econòmica per si són viables segons la normativa i es donen a conèixer a la població. En aquest punt, es poden organitzar accions perquè hi pugui haver una presentació de les persones que han elaborat les propostes i procurar l’intercanvi de parers, informació, aclariments, etc.

Si hi ha més de 30 propostes, la ciutadania en fa una primera selecció per després fer una segona volta de votacions, d’on sortiran les propostes guanyadores.

Els resultats s’aproven per Ple i s’incorporen al pressupost municipal de l’any següent.

Qui pot votar?

a) Qualsevol persona major de 16 anys que estigui empadronada al municipi en la data d’inici de les votacions.

b) Qualsevol persona major de 16 anys que, tot i no estar empadronada al municipi, hi tengui una propietat (s’han de consultar les condicions per poder apuntar-se al Registre Municipal de Participació Ciutadana).

En el cas dels pressupostos participatius joves, com que és un procés escolar per a joves d’entre 12 i 16 anys, les fases i especificacions estan subjectes al projecte educatiu que es presenta als centres escolars de secundària.

ARTÀ

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Edifici Can Solivelles.
C/ de la Rosa, 5 Horari: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h

Biblioteca Municipal Na Batlessa
C/ de Ciutat, 1
Horari: de dilluns a divendres, de 16 h a 20 h

COLÒNIA DE SANT PERE

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Plaça de la Bassa d'en Fasol, s/n
Horari: de 9 h a 14 h

Biblioteca de la Colònia
Plaça de la Bassa d'en Fasol, s/n
Horari: de dilluns a divendres, de 16 h a 19 h