QUÈ FARIES AMB

200.000 €?

PROPOSTES PER VOTAR

Mobilitat i transport
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
ARTÀ Repintar les senyals viàries del poble per donar-li més visibilitat Repintar les marques vials del poble fins esgotar el pressupost. 9 120.000 €
ARTÀ POSAR UN BADEN A L'STOP DEL C/ SON SERVERA 17
ARTÀ CANVIAR LA CIRCULACIÓ DELS COTXES DE LA PLAÇA DE S'AIGUA FINS AL C/ POU D'AVALL 23
ARTÀ INSTAL·LACIÓ D'UN PAS ELEVAT ALS LATERALS DE COSTA I LLOBERA 54
ARTÀ FER ZONA PEATONAL SENSE TRÀNSIT A LA ZONA DE NA CARAGOL 65
ARTÀ REFORMA CIRCULATÒRIA DEL BARRI DE LA PISTA 71
ARTÀ DELIMITAR EL PÀRKING AMB MARQUES VIALS UNITARIS 72
ARTÀ REFORMA CIRCULATÒRIA DEL BARRI DE LA PISTA 73
ARTÀ Carril Bici 81
ARTÀ ADECENTAMENT DEL C/ ABEURADOR Millorar el vial del carrer Abeurador i la pasarel.la de fusta per a l'accés al camp de futbol 117 120000
ARTÀ REMODELACIÓ CIRCULACIÓ RODADA CASC URBÀ 126
COLÒNIA DE SANT PERE Aturada del bus escolar a s'Estanyol Instal·lar a l'aturada de bus de S'Estanyol una marquesina que permeti als nins i nines escolaritzats al nostre municipi estar a cobro del mal temps i la pluja mentre esperen a ser recollits. 91 7.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Més poble per la gent 105
COLÒNIA DE SANT PERE Peatonalització del Carrer Major a partir del Carrer Sant Pau 111
COLÒNIA DE SANT PERE Posar pas de vianants 113
COLÒNIA DE SANT PERE Control de velocitat al carrer Major 114
Neteja, residus, parcs i jardins
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
ARTÀ MILLORAR PARC DELS PINS Es proposa destinar la totalitat del presupost a la remodelació global del parc, amb la redacció d'un projecte paisatgístic i la seva execució. El projecte inclourà la instal·lació de jocs infantils, millora del paviment, redistribució de l'aparcament, bancs, arbrat i vegetació. 18 120.000 € ??
ARTÀ NETEJA DEL POBLE 19 8.500 €
ARTÀ AVIÓ A LA PLAÇA PROGRÉS Instal·lació de jocs infantils a la plaça del Progrés. La temàtica dels jocs serà l'aviació, ocells i núvols. 53 40.000 €
ARTÀ PARC PER A LES MASCOTES Espai per a les mascotes a Artà. Es proposa un tancat amb barreres de fusta per tal que s'hi puguin dur les mascotes a fer-hi les seves necessitats. L'espai disposarà també de bancs per a les persones i papereres. 82 38.000 €
ARTÀ BANCS PER SEURE A FORA DEL CENTRE Es proposa la instal·lació de bancs en zones que no en disposen per poder seure i descansar. 85 20.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE POSAR MÉS PAPERERES 11 5.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Sombra als parcs infantils Instal·lació d'estructura de sombra a la plaça de sa Bassa den Fessol. 37 40.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Limpiar , cercar y colocar carteles con mensajes cívicos en el pinar de la C/ Illots Conveni amb el propietari del pinar del C/Illots de Betlem per poder netejar aquest espai privat com a espai públic i instal·lar-hi cartelleria amb missatges cívics. 44 5.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Instalar carteles cívicos en los aparcamientos de Betlem Instal·lació de cartelleria amb missatges de sensibilització i civisme al nucli de Betlem. Millora de la barrera de tancament d'es Caló de Ferrutx. 45 5.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Parc per a nins i nines a partir de 8 anys Adequar la zona verda situada al costat de l'escola Rosa dels Vents amb jocs per a nins i nines majors de 7-8 anys. La proposta inclou la preparació del terreny per a la instal·lació de jocs, engronsadores i tirolina. 74 22.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Neteja integral de la costa de la Colònia 90 12000
COLÒNIA DE SANT PERE REPOBLACIÓ FORESTAL ZONA VERDA CENTRAL DE S’ESTANYOL La sembra d’arbres ornamentals de creixement ràpid la faria més atractiva a l’hora de passejar-hi o romandre a la l’ombra de les seves branques. La part baixa de la zona verda central està totalment despoblada de vegetació. 95 40.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Arbres als carrers Aquesta proposta ajuda a combatre la calor als entorns urbans, és una mesura de captació de carboni atmosfèric, ajuda a la convivència al poble i compensa la gran retirada d'arbres que hi ha hagut els darrers anys. S'ha d'executar entre octubre i desembre per tal de maximitzar la supervivència dels arbres. S'ha d'acompanyar d'unes obres d'adequació de les voravies i dels escocells. 103 15.000 €
Equipaments i infraestructures
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
ARTÀ Pista d'Skeat Es proposa fer un espai lúdic per a joves al final de la via verda, on els joves puguin practicar l'esport amb seguretat. Es redactarà un projecte global de la zona que inclourà una zona d'skate, zona d'escalada i zona de gimnàs a l'aire lliure. Podria comunicar-se amb la plaça de l'Almudiana amb escala lateral. 4 120.000 €
ARTÀ Millores en l'ellumenat del nucli d'Artà. Instal.lació faroles solars al barri del cos 14 --
ARTÀ ARREGLAR VORAVIES DEL POBLE I LLEVAR BARRERES ARQUITECTÒNIQUES Millora de l'accessibilitat de les voravies del nucli d'Artà per tal de facilitar a les persones majors o amb mobilitat reduïda puguin accedir a tots els espais. Es proposa una actuació general, que inclogui la millora dels carrers que envolten l'IES Llorenç Garcias i Font, dels carrers del Music Antoni Lliteras, de Sorteta, de Maria Ignàsia Morell i altres. 15 120.000 €
ARTÀ Eliminar les olors dels carrers Ciutat, Antoni Blanes , Nou, Batlessa Minimitzar les olors a la zona dels carrers Ciutat, Antoni Blanes , Nou i Batlessa 50 120000
ARTÀ ENRAJOLAR ESPAIS DE PEDRA DE LA BATLESSA Es proposa refer el paviment de baleta de na Batlesa per tal d'evitar els perills que ocasiona el paviment actual. Es realitzaria amb el mateix tipus de pedra per no desvirtuar el caràcter de la zona. 58 80.000 €
ARTÀ GIMNÀS A L'AIRE LLIURE 83
ARTÀ REPARACIÓ I MANTENIMENT XARXA D'AIGUA 102 120.000 €
ARTÀ Recollida de pluvials al Carrer Argentina Recollida de pluvials al Carrer Argentina 110 >120.000
ARTÀ TAPAR O POSAR CURIOSOS ELS CABLES DE LLUM I TELEFONIA A LES FAÇANES DEL CAS ANTIC D'ARTÀ 119
COLÒNIA DE SANT PERE PARC A S'ESTANYOL Es proposa fer un parc infantil a la zona verda del centre de S'Estanyol. Es proposa la realització d'un projecte paisatgístic de parc. S'adequaria el terreny per a instal·lar jocs infantils per a nins de 3 a 10 anys, taula de ping pong, bancs, papereres, arbrat i il·luminació de jardí. 16 80.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE POSAR PLAQUES ALS CARRERS 39
COLÒNIA DE SANT PERE Parc per cans Espai per a les mascotes a la Colònia de Sant Pere. Es proposa un tancat amb barreres de fusta per tal que s'hi puguin dur les mascotes a fer-hi les seves necessitats. L'espai disposarà també de bancs per a les persones i papereres. 40 38.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Faroles solars Instal·lació de faroles solars a carrers de la Colònia per eliminar cablejat i estalviar energia. 70 80.000
COLÒNIA DE SANT PERE PARC INFANTIL Es proposa la instal·lació d'un parc infantil, amb alguns jocs per a que juguin els nins a l'espai del final del carrer de Sant Mateu en direcció a Ca los Camps, entre la zona d'aparcament i l'inici del passeig, vora torrent. 87 25.000 €
ARTÀ PROJECTE PER L'EDUCACIÓ CÍVICA I AMBIENTAL DE L'IES 128
COLÒNIA DE SANT PERE DOTAR D’IL·LUMINACIÓ EL TRAJECTE ENTRE LA COLÒNIA I S’ESTANYOL DOTAR D’IL·LUMINACIÓ EL TRAJECTE ENTRE LA COLÒNIA I S’ESTANYOL 93 xxx
Cultura i comunicació
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
Joventut, educació i esports
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
ARTÀ Dotacio de material 47
ARTÀ Inversió en formació/informació 51