QUÈ FARIES AMB

200.000 €?

PROPOSTES PER VOTAR

Mobilitat i transport
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
ARTÀ Fer una zona de vianants sense trànsit al sector de na Caragol Se suggereix reordenar el trànsit de vehicles en el carrer de Pere Amorós, davant l'Institut i el Col·legi Na Caragol, a les hores d'entrada i sortida de l'alumnat, per garantir la semipacificació de la zona escolar durant aquests terminis de temps. 65 3.000 €
ARTÀ Delimitar el pàrquing de na Pati amb marques vials unitàries Aquesta iniciativa fa referència a senyalitzar, amb marques vial a la calçada, tots els aparcaments possibles a la zona de na Pati, amb la finalitat de respectar entrades, voreres i altres elements, i de facilitar la circulació de persones amb mobilitat reduïda. 72 10.000€
ARTÀ Condicionament del c/ de l'Abeurador Amb aquesta proposta es pretén millorar el vial del carrer de l'Abeurador i la pasarel·la de fusta per accedir al Camp de Futbol Ses Pesqueres. 117 120.000€
COLÒNIA DE SANT PERE Control de velocitat al carrer Major de la Colònia Es planteja instal·lar un panell informatiu de velocitat màxima al carrer Major de la Colònia. 114 4.000 €
ARTÀ Repintar els senyals viaris del poble per donar-los més visibilitat Se suggereix repintar les marques vials del poble fins a esgotar el pressupost. 9 120.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Aturada del bus escolar a s'Estanyol Es planteja instal·lar, a l'aturada de bus de s'Estanyol, una marquesina que permeti als infants escolaritzats al nostre municipi estar a cobro del mal temps i la pluja mentre esperen que els recullin. 91 7.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Més poble per a la gent Es planteja tancar al trànsit de vehicles els carrers perpendiculars al carrer de la Verge Maria que confronten amb el passeig Marítim i convertir aquesta zona en un espai per a vianants, eliminant els aparcaments existents i establint la prohibició de la circulació de vehicles en la zona esmentada, excepte en els casos autoritzables, com ara els vehicles destinats al transport de mercaderies i els vehicles de persones residents que hagin d’accedir als seus garatges. Així mateix, la proposta inclou la senyalització vertical de les entrades a la zona delimitada, la col·locació de marques vials en els espais on s’apliqui aquest tipus de regulació d’aparcament i la instal·lació de pilons manuals amb cilindre de gas. 105 3.000€
COLÒNIA DE SANT PERE Col·locació de passos de vianants Es tracta d'establir un nou itinerari per a vianants mitjançant la col·locació de nous passos de vianants al creuer del camí de l'Estanyol amb la costa del Molí d'en Regalat, el carrer de Can Metxo i el carrer del Mollet. També es proposa eliminar les barreres arquitectòniques existents en la zona esmentada. 113 4.000 €
Neteja, residus, parcs i jardins
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
ARTÀ Col·locar un avió (joc) a la plaça del Progrés Es proposa instal·lar jocs infantils a la plaça del Progrés, la temàtica dels quals inclogui l'aviació, els ocells i els núvols. 53 40.000 €
ARTÀ Instal·lar bancs per seure fora del centre Es proposa instal·lar bancs per seure i descansar a zones que no en disposen, sobretot enfora del centre. 85 20.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Instal·lar cartells amb missatges cívics en els aparcaments de Betlem Amb aquesta proposta es pretén, d'una banda, instal·lar cartelleria amb missatges de sensibilització i civisme al nucli de Betlem i, d'una altra banda, millorar la barrera de tancament del caló de Ferrutx. 45 5.000 €
ARTÀ Millorar el parc dels Pins Es proposa destinar la totalitat del presupost a la redacció i l'execució d'un projecte paisatgístic per remodelar, globalment, el parc del Pins. Es tractaria d'instal·lar jocs infantils, millorar el paviment, redistribuir l'aparcament, els bancs, l'arbrat i la vegetació. 18 120.000 €
ARTÀ Ombra al pàrquing de Na Pati Es proposa sembrar arbres de fulla perenne a l'aparcament públic del carrer de l'Almudaina i algunes papereres. D'aquesta manera es podrà gaudir de zones d'ombra a l'aparcament i mantenir-se més net. 55 25.000 €
ARTÀ Habilitar un parc per a mascotes Es proposa habilitar un tancat amb barreres de fusta per poder dur-hi les mascotes a fer les seves necessitats. L'espai hauria de disposar, també, de bancs per seure i de papereres. 82 38.000 €
ARTÀ Capar moixos Es planteja fer una campanya ciutadana per esterilitzar moixos, subvencionant els particulars perquè assisteixin als centres veterinaris del poble i puguin fer-ho a un preu reduït. La campanya també hauria d'anar acompanyada de comunicació: pòster, díptic, vídeo, etc. 96 10.000€
ARTÀ Adequació dels horts urbans escolars d'infantil i primària del CEIP Na Caragol Es proposa adequar els horts urbans escolars d'infantil i primària del CEIP Na Caragol i reforçar la línia d'horts que va iniciar l'Ajuntament d'Artà l'any 2018. Aquesta iniciativa respon a un tema educatiu i transversal en moltes polítiques municipals adreçades a la sostenibilitat i permet, també, col·laborar amb l'equip de "Sembram Futur". 116 4.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Instal·lar zones d'ombra als parcs infantils Amb aquesta proposta es planteja instal·lar una estructura d'ombra a la plaça de la Bassa d'en Fasol. 37 40.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Fer un parc per a nins i nines a partir de 8 anys Es proposa adequar la zona verda situada al costat de l'escola Rosa dels Vents amb jocs per a infants a partir de 7 i 8 anys. La proposta inclou la preparació del terreny per instal·lar jocs, engronsadores i tirolina. 74 30.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Neteja integral de la costa de la Colònia Es tracta d’establir un sistema de neteja integral de platges que complementi les neteges altruistes que realitzen persones voluntàries i que inclogui les actuacions següents: una neteja integral que inclogui objectes grans de plàstic i, també, microplàstics; la retirada dels faristols de ferro rovellats i molt deteriorats que afecten l’estètica de la zona; i la instal·lació de papereres als accessos de les platges per poder dipositar residus, com ara excrements de ca. 90 30.000€
COLÒNIA DE SANT PERE Repoblació forestal de la zona verda central de s'Estanyo Es proposa sembrar arbres ornamentals de creixement ràpid, adaptats a la zona i de baix requeriment hídric, a la zona verda central de s'Estanyol. 95 40.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Arbres als carrers Aquesta proposta consisteix en la sembra d'arbres als següents carrers (ordenats segons prioritat): Avinguda sa Devesa, Carrer de les Minyones, Can Llaneras, Carrer del Mar, un tram del carrer San Marc, carrer Jaume II i carrer Jaume I. S'ha d'executar entre octubre i desembre per tal de maximitzar la supervivència dels arbres. S'ha d'acompanyar d'unes obres d'adequació de les voravies i dels escocells. 103 15.000 €
Equipaments i infraestructures
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
ARTÀ Enllumenat voltants CEIP Na Caragol Millorar l'enllumenat existent per tecnologia LED a la zona del CEIP Na Caragol (c/de Pere Amorós i voltants) fins a esgotar pressupost. 52 120.000 €
ARTÀ Enrajolar el paviment de pedra de Na Batlessa Es planteja refer el paviment de baleta de Na Batlessa per evitar els perills que ocasiona el paviment actual. S'hauria de realitzar amb el mateix tipus de pedra per no desvirtuar el caràcter de la zona. 58 80.000 €
ARTÀ Il·luminació Na Carreto Millorar l'enllumenat del barri de na Carretó amb tecnologia tipus LED. 101 120.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Fer un parc a s'Estanyol Es proposa realitzar un projecte paisatgístic de parc infantil a la zona verda del centre de s'Estanyol. Es tractaria d'adequar el terreny per instal·lar jocs infantils per a infants de 3 a 10 anys, una taula de ping pong, bancs, papereres, arbres i il·luminació de jardí. 16 80.000 €
ARTÀ Fer dues pistes de pàdel Atès que al municipi d'Artà hi ha molta afició al pàdel, es proposa fer dues pistes per practicar aquest esport al solar municipal ubicat al Polígon Industrial. La proposta inclou el projecte tècnic, el condicionament del terreny, el tancament de la zona i la contrucció de les dues pistes. 2 106.000 €
ARTÀ Construir una pista de patinatge (skate) Aquesta iniciativa planteja fer un espai lúdic per a joves al final de la via verda, on puguin practicar l'esport amb seguretat. Es tractaria de redactar un projecte global de la zona per incloure-hi una zona de patinatge, una d'escalada i una de gimnàs a l'aire lliure. Així mateix, se suggereix comunicar aquesta zona amb la plaça de l'Almudiana mitjançant una escala lateral. 4 120.000 €
ARTÀ Millores en l'enllumenat del nucli d'Artà Instal.lació de faroles al barri del cos 14 120.000€
ARTÀ Arreglar voravies del poble i eliminar barreres arquitectòniques Amb aquesta proposta es pretén millorar l'accessibilitat de les voravies del nucli d'Artà per facilitar que les persones majors o amb mobilitat reduïda puguin accedir a tots els espais. Així mateix, es proposa una actuació general que inclogui la millora dels carrers que envolten l'IES Llorenç Garcias i Font, i dels carrers del Músic Antoni Lliteras, de la Sorteta, de Maria Ignàsia Morell i altres. 15 120.000 €
ARTÀ Eliminar les males olors dels carrers de Ciutat, d'Antoni Blanes, Nou i de na Batlessa Es planteja destinar el pressupost a minimitzar les males olors a la zona dels carrers de Ciutat, d'Antoni Blanes, Nou i de na Batlessa. 50 120.000 €
ARTÀ Il·luminació a la passarel·la de fusta Il·luminació a la passarel·la de fusta que conecta amb el camp de futbol 62 120.000 €
ARTÀ Reparació i manteniment de la xarxa d'aigua potable Es proposa destinar el pressupost a la reparació i el manteniment de la xarxa d'aigua potable. Les zones d'actuació serien les que presenten més pèrdues d'aigua, d'acord amb la informació de què disposa l'Ajuntament. 102 120.000 €
ARTÀ Projecte per a l'educació cívica i ambiental de l'IES Es planteja dur a terme les propostes escollides per l'alumnat de l'IES en un procés de participació intern: a) Taules i bancs de fusta per equipar diferents zones del pati. b) Instal·lació de fonts d'aigua potable. c) Bancs per seure movibles. d) Instal·lació d'un porxo multifuncional i desmuntable on posar una taula de ping pong i que serveixi, també, per fer classes a l'exterior. e) Col·locació de barres de cal·listènia per crear una zona d'esbarjo. f) Compra de material esportiu. 128 35.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Posar plaques amb els noms dels carrers Es proposa posar plaques amb els noms dels carrers a la Colònia de Sant Pere. 39 15.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Habilitar un parc per a cans Es proposa destinar un espai per a mascotes a la Colònia de Sant Pere. Es tractaria de fer un tancat amb barreres de fusta per poder-hi dur les mascotes a fer les seves necessitats, i d'instal·lar-hi bancs per seure i papereres. 40 38.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Instal·lació de fanals solars Es proposa instal·lar fanals solars a carrers de la Colònia per eliminar cablejat i estalviar energia. 70 80.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Pistes de Pàdel a sa Colònia Vist que dins el municipi hi ha molta afició al pàdel es proposa realitzar d'una pista per practicar aquest esport al solar municipal ubicat al carrer de l'Ermità Sebastià Massanet i Pons. La proposta inclou projecte tècnic, l'acondicionament del terreny, el tancament de la zona i la contrucció d'una pista. 86 66.550 €
COLÒNIA DE SANT PERE Fer un parc infantil Es proposa fer un parc infantil, amb alguns jocs per a infants, a l'espai del final del carrer de Sant Mateu, en direcció a Caloscamps, entre la zona d'aparcament i l'inici del passeig, devora el torrent. 87 30.000 €
Cultura i comunicació
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
ARTÀ Retirar l'antena telefònica mòbil de la Gran Via Es planteja fer un contracte per realitzar un estudi que concreti la influència de l'antena de telefonia instal·lada a la Gran Via en la salut dels veïnats i veïnades. 31 15.000€
ARTÀ Millora dels aparells de Radio Artà Realitzar millores a Ràdio Artà Municipal, les quals consistirien, entre d’altres, en ampliar la potència, perquè es pugui sentir millor per tot el poble i també pels voltants, i en insonoritzar els estudis i adequar la sala tècnica. 109 35.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Comprar un piano per a concerts a la Colònia Amb aquesta proposta es planteja adquirir un piano per fer concerts i altres activitats musicals. 97 15.000€
Joventut, educació i esports
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
ARTÀ Dotar de material el Centre Jove d'Artà Es proposa renovar part del material del Centre Jove (insonorització, ordinadors, futbolí, miralls, etc.). 47 45.000 €
ARTÀ Invertir en formació i informació Aquesta proposta consisteix a fer campanyes d'informació i impartir cursos de formació per a joves que puguin ser del seu interès (sexualitat, drogues, cursos de formació, assessorament en recerca de feina, etc). 51 10.000 €
ARTÀ Instal·lació d'una pantalla exterior amb marquesina i equip de so amb altaveus al Camp de Futbol Ses Pesqueres Es proposa instal·lar un videomarcador LED i un sistema de so nou al Camp de Futbol Ses Pesqueres. 125 13.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Millorar la dotació de material del Poliesportiu Aquesta proposta planteja adquirir pals i xarxes de vòlei, tennis i bàdminton, cistelles de minibàsquet, cistelles de bàsquet mòbils i regulables en altura, i porteries d'hoquei de PVC per al Poliesportiu Municipal Cap Ferrutx de la Colònia de Sant Pere. 75 15.000 €