QUÈ FARIES AMB

200.000 €?

PROPOSTES PER VOTAR

Mobilitat i transport
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
Neteja, residus, parcs i jardins
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
Equipaments i infraestructures
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
Cultura i comunicació
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
Joventut, educació i esports
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST