Segueix-nos
Processos de selecció iniciats l'any 2021

Convocatòria per proveir pel sistema d'oposició i torn de promoció interna, com a personal funcionari de carrera, dues places d'oficial de la policia local

Bases de la convocatòria (BOIB 31.07.2021)

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Sol·licitud

- Acord de rectificació (BOIB 09.09.2021)

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació dels membres del tribunal qualificador del proces selectiu de promoció interna d'oficials de policia

- Llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu de promoció interna d'oficials de policia

- Acta núm. 1 de constitució del Tribunal qualificador de les proves per cobrir 2 places de categoria d'oficial de Policia Local

- Acta núm.2 del primer exercici (prova de desenvolupament)

- Acta núm. 3 per valorar la realització del primer exercici (prova de desenvolupament)

- Acta núm. 4 segon exercici (casos pràctics) i correcció

- Acta núm. 5 per a la realització de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Resultats de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Resultats de la llista provisional de l'oposició

- Resultats de la llista definitiva de l'oposició

- Acta núm. 6 per a la valoració dels mèrits de la fase de concurs 

- Resultats de la llista definitiva del concurs oposició

- Aprovació de la relació de persones aspirants que han superat les proves selectives de promoció interna del procediment

 

Convocatòria per proveir quatre places vacants de policia local com a personal funcionari de carrera pel sistema d'oposició

Bases de la convocatòria (BOIB 05-08-2021)

- Correcció d'errades a les bases de la convocatòria (BOIB 12-08-2021)

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Sol·licitud

- Acord de rectificació de les bases (BOIB 11.09.21)

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana

- Rectificació de la llista provisional de persones admeses i excloses 

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses

- Correcció errada material per omissió de la llista definitiva de persones admeses i excloses

- Calendari del primer exercici de la fase d'oposició.

- Acta núm. 1 de constitució del Tribunal qualificador i planificació dels dies de les proves

Acta núm. 2 del tribunal qualificador per valorar la realització de la primera prova (prova d'aptitud física)

- Temari sobre coneixements del terme municipal:

- Temari ordenances municipals i reglaments. Es pot trobar a la pàgina web municipal a l'apartat d'informació administrativa.

- Calendari de la segona prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 3 del Tribunal qualificador per dur a terme la segona prova

- Acta núm. 4, del Tribunal qualificador per valorar la realització de la segona prova

- Acta núm. 5 del Tribunal qualificador per estudiar la petició de revisió dels exercicis de la 2a prova

- Calendari de la tercera prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 6 del Tribunal qualificador per per dur a terme la tercera prova

- Acta núm. 9 del Tribunal qualificador per valorar la realització de la tercera prova

- Acta núm. 10 del Tribunal qualificador per estudiar la petició de revisió dels exercicis de la tercera prova

- Acta núm. 11 del Tribunal qualificador per dur a terme la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Resultats de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Acta núm. 12 del Tribunal qualificador per a la publicació de la llista provisional d'aspirants aprovats de la fase d'oposició

- Aprovació de la relació de persones aspirants que han superat les proves, que han de ser nomenats com a personal funcionari en pràctiques

 

Borsa d'enginyer/a industrial

Bases de la convocatòria

Sol·licitud

Correcció d'errada material bases borsa d'enginyer industrial

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació de membres del tribunal i convocatòria de les proves

- Acta núm. 1 de constitució del Tribunal del concurs oposició i realització de les dues proves

- Acta núm. 2 del concurs oposició i valoració de mèrits

- Aprovació de la finalització del procediment selectiu

 

Ban per a contratar un/a cuiner/a

- Ban

- Valoració de mèrits

 

Ban per a contractar monitors i monitores de temps lliure

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la valoració de mèrits

- Rectificació dels resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per a contractar un oficial primera lampista

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per a contractar un/a treballador/a social per executar programa per erradicar la violència contra les dones (Modalitat A)

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per a contractar un/a treballador/a social per executar el programa "Igual Artà" (Modalitat B)

- Ban 

- Valoració de mèrits

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per a contractar un/a ajudant de cuina per a la Residència

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per a contractar un/a auxiliar de biblioteca per a la Colònia de Sant Pere

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits 

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria per a la Residència d'Artà

Ban auxiliar d'infermeria

Valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a professor/a de piano i llenguatge musical per a l'Escola de Música

- Ban professor de piano i llenguatge musical

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a professor/a de percussió per a l'Escola de Música

- Ban percussionista

- Valoració de mèrits percussionista

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban per contractar un/a treballador/a social

- Ban treballador/a social

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a educador/a de medi obert

- Ban educador de medi obert

- Valoració de mèrits 

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits 

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria a mitja jornada

- Ban auxiliar infermeria

- Valoració de mèrits 

- Resultats de la prova de llengua catalana

Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a cuiner/a per la Residència d'Artà

- Ban cuiner

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per proveir set places vacants de personal laboral fix d'auxiliar d'infermeria per a la Residència de persones majors

- Bases de la convocatòria

Anunci convocatòria BOE 

Sol·licitud aux. inf.

- Llista provisional de persones admeses i excloses, nomenament del tribunal i data de la prova prèvia de llengua catalana (B2)

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria a l'examen d'oposició

- Resultats provisionals de l'exercici de la fase d'oposició

- Resultats definitius de la fase d'oposició i resultats provisionals de la valoració de mèrits

- Resultats definitius del procés selectiu

- Adjudicació de les vacants i constitució de la borsa

 

Borsa de tècnic/a de medi ambient

Bases de la convocatòria

Sol·licitud

- Correcció d'errada material bases borsa de tècnic de medi ambient

- Llista provisional de persones admeses i excloses, nomenament del Tribunal i convocatòria de les proves

Resultats de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses 

- Nota informativa respecte de la prova del supòsit pràctic

- Acta núm. 1 de constitució del Tribunal Qualificador 

- Acta núm. 2 per valorar les proves de la fase d'oposició

- Acta núm. 3 per valorar la fase d'oposició i els mèrits

- Acta núm. 4 de revisió d'exàmens de la 2a prova i llista definitiva amb les puntuacions totals de la fase 1 i fase 2

- Resolució de constitució d'una borsa de feina de tècnic/a de medi ambient

 

Ban per contractar un/a professor/a de música (especialitat saxo)

Ban professor/a música (saxo)

Valoració de mèrits professor de música (saxo)

Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban per contractar dos oficials primera per a la brigada municipal

Ban oficial primera 08.02.2021

Valoració de mèrits

Resultats de la prova de llengua catalana

Resultats provisionals de la valoració de mèrits 22.02.2021

Resultats definitius de la valoració de mèrits 23.02.2021

 

Provisió temporal en comissió de serveis d'un lloc de treball de Policia Local

Bases de la convocatòria 18.01.2021

Llista provisional d'admesos 02.02.2021

Acta comissió valoració 24.02.2021- Adjudicació provisional

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria per al Centre de dia

Ban d'auxiliar d'infermeria

Valoració de mèrits

Resultats de la prova de llengua catalana

Resultats de la valoració de mèrits