Segueix-nos
Convocatòries de selecció de personal

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament d'Artà que estan en curs: informació, requisits, terminis, llistats, etc. Si voleu consultar informació d'altres convocatòries, clicau a 'Processos de selecció finalitzats'

 

SOL·LICITUD PER PRENDRE PART EN UN PROCÉS SELECTIU DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

 

Ban per contractar  un/a auxiliar d'infermeria o un/a  tècnic/a d'atenció sociosanitària (23092022)

Ban auxiliar d'infermeria (23092022)

- Valoració de mèrits (23092022)

 

Ban per contractar un oficial primera 

- Ban oficial primera (21092022)

- Valoració de mèrits (oficial primera )

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (30092022)

 

Ban per contractar monitors/res de temps lliure

- Ban (16092022)

- Valoració de mèrits (monitors de temps lliure)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (monitors de temps lliure)

 

Ban per contractar un/a professor/a de guitarra (14092022)

- Ban (14092022)

- Valoració de mèrits (guitarra)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (26092022)

 

Ban per contractar un/a documentalista (09082022)

- Ban 09082022

- Valoració de mèrits 09082022

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria (05082022)

- Ban 05082022

- Valoració de mèrits 05082022

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, una plaça vacant de personal laboral fix de la categoria d'oficial primera de la brigada electricista

- Bases de la convocatòria (BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022).

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Sol·licitud

 

Ban per contractar un/a professor/a de percussió

- Ban (15.07.2022)

- Valoració de mèrits percussionista

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria

- Ban (07.07.2022)

- Valoració de mèrits (07.07.2022)

 

Ban per contractar un/a oficial segona

- Ban oficial segona

- Valoració de mèrits oficial segona

 

Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, dues places vacants de personal laboral fix de la categoria d’ajudant de cuina de l’Ajuntament d’Artà

- Bases de la convocatòria (BOIB núm. 84, de 28 de juny de 2022)

- Anunci de la convocatòria al BOE (05.07.2022)

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana (19092022)

 

Bases que han de regir el procediment selectiu per constituir una borsa d’enginyer o enginyera com a personal funcionari interí d’administració especial, subescala tècnica superior, grup A, subgrup A1, de l’Ajuntament d’Artà

- Bases de la convocatòria (BOIB núm. 79, de 18 de juny de 2022)

- Sol·licitud

- Llistat provisional de persones admeses i excloses i designació de membres de la comissió avaluadora

- Acta núm. 1 de constitució de la comissió avaluadora

- Resolució de constitució d'una borsa d'enginyer/a 

 

Ban per contractar un/a ajudant de cuina per a la residència

- Ban ajudant de cuina

- Valoració de mèrits ajudant de cuina

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar una persona pel servei de neteja de la residència

- Ban neteja

- Valoració de mèrits neteja

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a bibliotecari/a

- Ban biblioteca

- Valoració de mèrits biblioteca

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits