Segueix-nos
Convocatòries de selecció de personal

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament d'Artà que estan en curs: informació, requisits, terminis, llistats, etc. Si voleu consultar informació d'altres convocatòries, clicau a 'Processos de selecció finalitzats'

 

Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure disignació, d'un lloc de treball de responsable de SAD i Centre de Dia

- Bases de la convocatòria (BOIB 07-05-2022)

 

Ban per nomenar un/a treballador social a mitja jornada per executar un programa adreçat a erradicar la violència contra les dones (Modalitat A)

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per nomenar un/a treballador social a mitja jornada per executar el programa "Igual Artà" (Modalitat B)

- Ban 

- Valoració de mèrits 

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar dues persones com auxiliars d'infermeria o tècnics/ques d'atenció sociosanitària

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per a la provisió temporal, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, d'un lloc de treball d'oficial de Policia

- Bases per a la provisió temporal en comissió de serveis de caràcter voluntari d'un lloc de treball d'oficial de Policia Local.

- Llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria

- Nomenament d'un oficial de la Policia Local en comissió de serveis.

 

 

Ban per a contractar una persona pel servei de neteja de la residència

Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per a contractar un/a auxiliar d'infermeria

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per a contractar un/a ajudant de cuina

- Ban 

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Valoració provisional de mèrits

 

Ban per a contractar personal de neteja

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

- Nota informativa

- Resultats definitius de la valoració mèrits

 

Ban per a contratar un/a cuiner/a

 

- Ban

- Valoració de mèrits

 

Ban per a contractar monitors i monitores de temps lliure

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la valoració de mèrits

- Rectificació dels resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per a contractar un oficial primera lampista

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per a contractar un/a treballador/a social per executar programa per erradicar la violència contra les dones (Modalitat A)

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per a contractar un/a treballador/a social per executar el programa "Igual Artà" (Modalitat B)

- Ban 

- Valoració de mèrits

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per a contractar un/a ajudant de cuina per a la Residència

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per a contractar un/a auxiliar de biblioteca per a la Colònia de Sant Pere

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per proveir quatre places vacants de policia local com a personal funcionari de carrera pel sistema d'oposició

Bases de la convocatòria (BOIB 05-08-2021)

- Correcció d'errades a les bases de la convocatòria (BOIB 12-08-2021)

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Sol·licitud

- Acord de rectificació de les bases (BOIB 11.09.21)

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana

- Rectificació de la llista provisional de persones admeses i excloses 

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses

- Correcció errada material per omissió de la llista definitiva de persones admeses i excloses

- Calendari del primer exercici de la fase d'oposició.

- Acta núm. 1 de constitució del Tribunal qualificador i planificació dels dies de les proves

Acta núm. 2 del tribunal qualificador per valorar la realització de la primera prova (prova d'aptitud física)

- Temari sobre coneixements del terme municipal:

- Temari ordenances municipals i reglaments. Es pot trobar a la pàgina web municipal a l'apartat d'informació administrativa.

- Calendari de la segona prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 3 del Tribunal qualificador per dur a terme la segona prova

- Acta núm. 4, del Tribunal qualificador per valorar la realització de la segona prova

- Acta núm. 5 del Tribunal qualificador per estudiar la petició de revisió dels exercicis de la 2a prova

- Calendari de la tercera prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 6 del Tribunal qualificador per per dur a terme la tercera prova

- Acta núm. 9 del Tribunal qualificador per valorar la realització de la tercera prova

- Acta núm. 10 del Tribunal qualificador per estudiar la petició de revisió dels exercicis de la tercera prova

- Acta núm. 11 del Tribunal qualificador per dur a terme la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Resultats de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Acta núm. 12 del Tribunal qualificador per a la publicació de la llista provisional d'aspirants aprovats de la fase d'oposició

- Aprovació de la relació de persones aspirants que han superat les proves, que han de ser nomenats com a personal funcionari en pràctiques

 

Convocatòria per proveir pel sistema d'oposició i torn de promoció interna, com a personal funcionari de carrera, dues places d'oficial de la policia local

Bases de la convocatòria (BOIB 31.07.2021)

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Sol·licitud

- Acord de rectificació (BOIB 09.09.2021)

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació dels membres del tribunal qualificador del proces selectiu de promoció interna d'oficials de policia

- Llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu de promoció interna d'oficials de policia

- Acta núm. 1 de constitució del Tribunal qualificador de les proves per cobrir 2 places de categoria d'oficial de Policia Local

- Acta núm.2 del primer exercici (prova de desenvolupament)

- Acta núm. 3 per valorar la realització del primer exercici (prova de desenvolupament)

- Acta núm. 4 segon exercici (casos pràctics) i correcció

- Acta núm. 5 per a la realització de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Resultats de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Resultats de la llista provisional de l'oposició

- Resultats de la llista definitiva de l'oposició

- Acta núm. 6 per a la valoració dels mèrits de la fase de concurs 

- Resultats de la llista definitiva del concurs oposició

- Aprovació de la relació de persones aspirants que han superat les proves selectives de promoció interna del procediment

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria per a la Residència d'Artà

-Ban auxiliar d'infermeria

-Valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a professor/a de piano i llenguatge musical per a l'Escola de Música

- Ban professor de piano i llenguatge musical

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

 Ban per contractar un/a professor/a de percussió per a l'Escola de Música

- Ban percussionista

- Valoració de mèrits percussionista

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban per contractar un/a treballador/a social

- Ban treballador/a social

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a educador/a de medi obert

- Ban educador de medi obert

- Valoració de mèrits 

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits 

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria a mitja jornada

- Ban auxiliar infermeria

- Valoració de mèrits 

- Resultats de la prova de llengua catalana

-Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a cuiner/a per la Residència d'Artà

- Ban cuiner

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per proveir set places vacants de personal laboral fix d'auxiliar d'infermeria per a la Residència de persones majors

- Bases de la convocatòria

Anunci convocatòria BOE 

Sol·licitud aux. inf.

- Llista provisional de persones admeses i excloses, nomenament del tribunal i data de la prova prèvia de llengua catalana (B2)

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria a l'examen d'oposició

- Resultats provisionals de l'exercici de la fase d'oposició

- Resultats definitius de la fase d'oposició i resultats provisionals de la valoració de mèrits

- Resultats definitius del procés selectiu

- Adjudicació de les vacants i constitució de la borsa

 

Borsa de tècnic/a de medi ambient

-Bases de la convocatòria

-Sol·licitud

-Correcció d'errada material bases borsa de tècnic de medi ambient

-Llista provisional de persones admeses i excloses, nomenament del Tribunal i convocatòria de les proves

-Resultats de la prova de llengua catalana

-Llista definitiva de persones admeses i excloses 

- Nota informativa respecte de la prova del supòsit pràctic

- Acta núm. 1 de constitució del Tribunal Qualificador 

- Acta núm. 2 per valorar les proves de la fase d'oposició

- Acta núm. 3 per valorar la fase d'oposició i els mèrits

- Acta núm. 4 de revisió d'exàmens de la 2a prova i llista definitiva amb les puntuacions totals de la fase 1 i fase 2

- Resolució de constitució d'una borsa de feina de tècnic/a de medi ambient

 

Borsa d'enginyer/a industrial

-Bases de la convocatòria

-Sol·licitud

-Correcció d'errada material bases borsa d'enginyer industrial

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació de membres del tribunal i convocatòria de les proves

- Acta núm. 1 de constitució del Tribunal del concurs oposició i realització de les dues proves

 

Borsa de tècnic d'esport

- Decret de batlia pel qual es dóna vigència a la borsa exhaurida de tècnic d'esport