Segueix-nos
Convocatòries de selecció de personal

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament d'Artà que estan en curs: informació, requisits, terminis, llistats, etc. Si voleu consultar informació d'altres convocatòries, clicau a 'Processos de selecció finalitzats'.

 

Policia local

- Ban

- Decret 04/01/2018 d'inici de nou procediment

- Bases per constituir una borsa extraordinària de policia local

 

Oficial Primera Brigada Obres i Serveis

- Ban

- Llistat provisional, per ordre de puntuació dels mèrits de les persones aspirants, per a la contractació d'un oficial primera

 

Temari específic de l'Ajuntament d'Artà per la propera convocatoria de les proves selectives del procés especial unificat per a cobrir les places de la categoria de policia local.

- Temari

 

Personal tècnic esportiu

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació dels membres del tribunal qualificador i convocatòria de proves

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana 

- Llistat definitiu de persones admeses i excloses de la convocatòria

- Resultats definitius del primer exercici de la fase oposició

- Resultats definitius del segon exercici de la fase oposició

- Resultats definitus de la fase d'oposició i de la fase de concurs

 

Tècnic o tècnica de medi ambient

- Bases de la convocatòria 

- Rectificació de les bases de la convocatòria

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de proves

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses del procediment

- Acta de la primera reunió del tribunal qualificador (acta de 09/10/2017)

- Resultats del primer exercici de la fase d'oposició (acta de 25/10/2017)

- Resultats del segon exercici de la fase d'oposició

- Resultats del tercer exercici de la fase d'oposició i resultats globals de les fases de concurs i oposició (acta de 30/11/2017)

- Resultats definitius de la fase d'oposició i de la fase de concurs

- Decret creació borsa tècnic/a de Medi Ambient

 

TAG (assessoria jurídica)

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud