Segueix-nos
Convocatòries de selecció de personal

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament d'Artà que estan en curs: informació, requisits, terminis, llistats, etc. Si voleu consultar informació d'altres convocatòries, clicau a 'Processos de selecció finalitzats'.

 

Ban per contractar un/a auxiliar de clínica per cobrir baixes i vacances

- Ban auxiliar de clínica

Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana 

- Resultats de la valoració de mèrits 

 

Ban per contractar un/a auxiliar de clínica per cobrir una reducció de jornada

- Ban auxiliar de clínica

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a professor/a de música de l’especialitat de percussió

- Ban professor/a de música de percussió

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban per contractar un/a documentalista

- Ban documentalista

- Valoració de mèrits

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a treballador/a social

- Ban treballador/a social 03082020

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a auxiliar de clínica

- Ban auxiliar de clínica 13072020

Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a cuiner/a per 6 mesos

- Ban cuiner 13072020

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a treballador/a familiar fins a cobertura de plaça

- Ban 17.6.2020

-Valoració de mèrits 

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a treballador/a familiar per 6 mesos

- Ban 17.06.2020

- Valoració de mèrits 

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis i pel sistema de lliure designació, el lloc de subinspector o subinspectora en cap de la Policia Local 

- BOIB de 02/06/2020. Aprovació de la convocatòria i bases 

- Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Ban per contractar un/a ajudant de cuina

- Ban

- Valoració de mèrits

Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per proveir dues places vacants de policia local, funcionari de carrera, pel sistema d'oposició

- BOIB de 12/03/2020. Bases de la convocatòria

- BOIB de 02/06/2020. Modificació de les bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- BOE 09/06/2020. ATENCIÓ!! Nou termini de presentació de sol·licituds 20 DIES HÀBILS A PARTIR DEL 10/06/2020

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses 08.09.2020

- Comunicat calendari proves físiques

- Material necessari per a dur a terme les proves físiques

- Acta núm . 1 de constitució del Tribunal qualificador i desenvolupament de les proves per a cobrir dos llocs de Policia Local.

- Comunicat del calendari de la segona prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 2. Valoracions 1a prova en la fase d'oposició

- Acta núm.3. Valoracions 2a prova en la fase d'oposició

- Comunicat calendari de la tercera prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 4. Valoracions 3a prova en la fase d'oposició

 

Ban per contratar un/a auxiliar de biblioteca

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (auxiliar biblioteca)

 

 

Ban per contractar un/a auxiliar de clínica

-  Ban

Valoració de mèrits

- Valoració de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Borsa d'agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL)

Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació de membres de Tribunal i convocatòria del primer exercici de l'oposició

- Acta núm. 1 de 07.07.20, constitució del Tribunal Qualificador

- Acta núm. 2 de 08.07.20, resultats 1r exercici

- Acta núm. 3 de 14.07.20 puntuacions totals

- Constitució de la borsa d'AODL de 04.08.2020

 

 

Convoctòria del concurs-oposició de promoció interna per proveir una plaça de personal funcionari administratiu de carrera de l'Ajuntament d'Artà

http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/BOE_19_02_2020.pdf

http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/BOIB_04-02-2020.pdf

http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/01.07._ANNEX_III_MODEL_DE_SOL_LICITUD.pdf

- Llista provisional de persones admeses i excloses i nomenament del tribunal qualificador.

- Acta núm. 1 constitució del Tribunal Qualificador

- Acta núm. 2 resultats del 1r exercici de la fase d'oposició

- Data del segon examen del procés selectiu d'administratiu/iva per promoció interna

- Acta núm. 3 puntuacions totals

- Publicació del nomenament d'un funcionari de carrera