Segueix-nos
Convocatòries de selecció de personal

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament d'Artà que estan en curs: informació, requisits, terminis, llistats, etc. Si voleu consultar informació d'altres convocatòries, clicau a 'Processos de selecció finalitzats'.

 

Tècnic mig en relacions laborals

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses i nomenament del tribunal Qualificador

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses

 

Borsa auxiliar administratiu

- Bases

- Sol·licitud

 

Procés especial unificat per a cobrir les places de la categoria de policia local

- Temari

Llista definitiva de persones aspirants que han superat el tercer exercici

- Nota informativa respecte dels certificats de l'EBAP (23/08/2018)

Llistes definitives de persones aprovades en l'oposició i presentació de mèrits (31/08/2018)

- Convocatòria proves físiques aspirant pendent (10/10/2018)

- Llista provisional de persones aspirants que tenien pendent el 2n exercici (17/10/2018)

- Llista definitiva de persones aspirants que tenien pendent el 2n exercici (23/10/2018)

- Llistes provisionals puntuació concurs i persones aspirants seleccionades concurs oposició (21/11/2018)

- Informació sobre la consulta del barem de mèrits (22/11/2018)

Llistes definitives amb la puntuació del concurs i persones aspirants seleccionades en el concurs oposició (14/12/2018) 

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 19 de desembre de 2018, per la qual s’aprova la relació de persones aspirants que han superat les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma (BOIB de 22/12/2018)

 

- NOTA: Per a més informació del procés, clicau aquí (enllaç al GOIB).

 

TAG (assessoria jurídica)

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud 

 

Oficial primera electricista Brigada d'Obres

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i exclosesi designació dels membres del tribunal qualificador

- Acta del tribunal qualificador de 18/12/2018. Valoració de mèrits

- Decret de constitució d'una borsa d'oficial 1a electricista

 

Provisió temporal en comissió de serveis d'un lloc de treball de Policia Local

- Bases de la convocatòria

- Llista provisional d'admesos