Segueix-nos
Convocatòries de selecció de personal

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament d'Artà que estan en curs: informació, requisits, terminis, llistats, etc. Si voleu consultar informació d'altres convocatòries, clicau a 'Processos de selecció finalitzats'

 

Ban per a contractar monitors i monitores de temps lliure

- Ban

- Valoració de mèrits

 

Ban per a contractar un oficial primera lampista

- Ban

- Valoració de mèrits

 

Ban per a contractar un/a treballador/a social per executar programa per erradicar la violència contra les dones (Modalitat A)

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per a contractar un/a treballador/a social per executar el programa "Igual Artà" (Modalitat B)

- Ban 

- Valoració de mèrits

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per a contractar un/a ajudant de cuina per a la Residència

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per a contractar un/a auxiliar de biblioteca per a la Colònia de Sant Pere

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per proveir quatre places vacants de policia local com a personal funcionari de carrera pel sistema d'oposició

Bases de la convocatòria (BOIB 05-08-2021)

- Correcció d'errades a les bases de la convocatòria (BOIB 12-08-2021)

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Sol·licitud

- Acord de rectificació de les bases (BOIB 11.09.21)

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana

- Rectificació de la llista provisional de persones admeses i excloses 

 

Convocatòria per proveir pel sistema d'oposició i torn de promoció interna, com a personal funcionari de carrera, dues places d'oficial de la policia local

Bases de la convocatòria (BOIB 31.07.2021)

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Sol·licitud

- Acord de rectificació (BOIB 09.09.2021)

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació dels membres del tribunal qualificador del proces selectiu de promoció interna d'oficials de policia

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria per a la Residència d'Artà

-Ban auxiliar d'infermeria

-Valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a professor/a de piano i llenguatge musical per a l'Escola de Música

- Ban professor de piano i llenguatge musical

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

 Ban per contractar un/a professor/a de percussió per a l'Escola de Música

- Ban percussionista

- Valoració de mèrits percussionista

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban per contractar un/a treballador/a social

- Ban treballador/a social

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a educador/a de medi obert

- Ban educador de medi obert

- Valoració de mèrits 

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits 

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria a mitja jornada

- Ban auxiliar infermeria

- Valoració de mèrits 

- Resultats de la prova de llengua catalana

-Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a cuiner/a per la Residència d'Artà

- Ban cuiner

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per proveir set places vacants de personal laboral fix d'auxiliar d'infermeria per a la Residència de persones majors

- Bases de la convocatòria

Anunci convocatòria BOE 

Sol·licitud aux. inf.

- Llista provisional de persones admeses i excloses, nomenament del tribunal i data de la prova prèvia de llengua catalana (B2)

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria a l'examen d'oposició

- Resultats provisionals de l'exercici de la fase d'oposició

 

Borsa de tècnic/a de medi ambient

-Bases de la convocatòria

-Sol·licitud

-Correcció d'errada material bases borsa de tècnic de medi ambient

-Llista provisional de persones admeses i excloses, nomenament del Tribunal i convocatòria de les proves

-Resultats de la prova de llengua catalana

-Llista definitiva de persones admeses i excloses 

- Nota informativa respecte de la prova del supòsit pràctic

- Acta núm. 1 de constitució del Tribunal Qualificador 

 

Borsa d'enginyer/a industrial

-Bases de la convocatòria

-Sol·licitud

-Correcció d'errada material bases borsa d'enginyer industrial