Segueix-nos
Convocatòries de selecció de personal

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament d'Artà que estan en curs: informació, requisits, terminis, llistats, etc. Si voleu consultar informació d'altres convocatòries, clicau a 'Processos de selecció finalitzats'.

 

Ban per contractar un/a treballador/a familiar fins a cobertura de plaça

- Ban 17.6.2020

-Valoració de mèrits 

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a treballador/a familiar per 6 mesos

- Ban 17.06.2020

- Valoració de mèrits 

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis i pel sistema de lliure designació, el lloc de subinspector o subinspectora en cap de la Policia Local 

- BOIB de 02/06/2020. Aprovació de la convocatòria i bases 

- Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Ban per contractar un/a ajudant de cuina

- Ban

- Valoració de mèrits

Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per proveir dues places vacants de policia local, funcionari de carrera, pel sistema d'oposició

- BOIB de 12/03/2020. Bases de la convocatòria

- BOIB de 02/06/2020. Modificació de les bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- BOE 09/06/2020. ATENCIÓ!! Nou termini de presentació de sol·licituds 20 DIES HÀBILS A PARTIR DEL 10/06/2020

 

Ban per contratar un/a auxiliar de biblioteca

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (auxiliar biblioteca)

 

 

Ban per contractar un/a auxiliar de clínica

-  Ban

Valoració de mèrits

- Valoració de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Borsa d'agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL)

Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació de membres de Tribunal i convocatòria del primer exercici de l'oposició

- Acta núm. 1 de 07.07.20, constitució del Tribunal Qualificador

- Acta núm. 2 de 08.07.20, resultats 1r exercici

 

 

Convoctòria del concurs-oposició de promoció interna per proveir una plaça de personal funcionari administratiu de carrera de l'Ajuntament d'Artà

http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/BOE_19_02_2020.pdf

http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/BOIB_04-02-2020.pdf

http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/01.07._ANNEX_III_MODEL_DE_SOL_LICITUD.pdf

- Llista provisional de persones admeses i excloses i nomenament del tribunal qualificador.

- Acta núm. 1 constitució del Tribunal Qualificador

- Acta núm. 2 resultats del 1r exercici de la fase d'oposició

- Data del segon examen del procés selectiu d'administratiu/iva per promoció interna