Segueix-nos
Convocatòries de selecció de personal

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament d'Artà que estan en curs: informació, requisits, terminis, llistats, etc. Si voleu consultar informació d'altres convocatòries, clicau a 'Processos de selecció finalitzats'.

 

Oficial 1a

- Ban

- Llistat provisional, per ordre de puntuació dels mèrits de les persones aspirants, per a la contractació d'un oficial primera

 

Cuiner o cuinera

- Bases

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses 

- Acta del tribunal qualificador de 05/07/2017 amb la valoració dels mèrits de les persones aspirants

- Constitució de la borsa de feina de cuiner o cuinera

 

Tècnic o tècnica en cures auxiliars d’infermeria o en atenció sociosanitària

- Bases

- Sol·licitud

Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses

- Acta del tribunal qualificador de 05/07/2017 amb la valoració dels mèrits de les persones aspirants

- Constitució de la borsa de feina de tècnic/a en atenció sociosanitària o tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria

 

Personal tècnic esportiu

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

 

Tècnic o tècnica de medi ambient

- Bases de la convocatòria 

- Rectificació de les bases de la convocatòria

 

TAG (assessoria jurídica)

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud 

 

Enginyer o enginyera industrial

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de les proves

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

Acta núm. 1, de 5 de juny de 2017, de constitució del tribunal qualificador

- Acta núm. 2, de 12 de juny de 2017, de la reunió del tribunal qualificador

Acta núm. 3, de 16 de juny de 2017, de la reunió del tribunal qualificador i resultats de les fases d’oposició i concurs

- Nomenament de personal funcionari interí de programa i constitució de la borsa de feina