Segueix-nos
Convocatòries de selecció de personal

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament d'Artà que estan en curs: informació, requisits, terminis, llistats, etc. Si voleu consultar informació d'altres convocatòries, clicau a 'Processos de selecció finalitzats'.

 

Personal tècnic esportiu

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació dels membres del tribunal qualificador i convocatòria de proves

 

Tècnic o tècnica de medi ambient

- Bases de la convocatòria 

- Rectificació de les bases de la convocatòria

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de proves

 

TAG (assessoria jurídica)

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud