Segueix-nos
Convocatòries de selecció de personal

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament d'Artà que estan en curs: informació, requisits, terminis, llistats, etc. Si voleu consultar informació d'altres convocatòries, clicau a 'Processos de selecció finalitzats'.

 

Ban per contractar un auxiliar d'infermeria per al Centre de dia

- Ban d'auxiliar d'infermeria

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

-Resultats de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per proveir set places vacants de personal laboral fix d'auxiliar d'infermeria per a la Residència de persones majors

-Bases de la convocatòria

-Anunci convocatòria BOE 

-Sol·licitud aux. inf.

 

Borsa de tècnic/a de medi ambient

-Bases de la convocatòria

-Sol·licitud

-Correcció d'errada material bases borsa de tècnic de medi ambient

 

Borsa d'enginyer/a industrial

-Bases de la convocatòria

-Sol·licitud

-Correcció d'errada material bases borsa d'enginyer industrial

 

 

Ban per contractar un/a professor/a de música (especialitat saxo)

 

- Ban professor/a música (saxo)

- Valoració de mèrits professor de música (saxo)

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban per contractar dos oficials primera per a la brigada municipal

- Ban oficial primera 08.02.2021

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits 22.02.2021

- Resultats definitius de la valoració de mèrits 23.02.2021

 

 

Provisió temporal en comissió de serveis d'un lloc de treball de Policia Local

- Bases de la convocatòria 18.01.2021

- Llista provisional d'admesos 02.02.2021

- Acta comissió valoració 24.02.2021- Adjudicació provisional

 

Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis i pel sistema de lliure designació, el lloc de subinspector o subinspectora en cap de la Policia Local 

- BOIB de 02/06/2020. Aprovació de la convocatòria i bases 

- Llista provisional de persones admeses i excloses

- Nomenament d'un subinspector

 

Convocatòria per proveir dues places vacants de policia local, funcionari de carrera, pel sistema d'oposició

- BOIB de 12/03/2020. Bases de la convocatòria

- BOIB de 02/06/2020. Modificació de les bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- BOE 09/06/2020. ATENCIÓ!! Nou termini de presentació de sol·licituds 20 DIES HÀBILS A PARTIR DEL 10/06/2020

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses 08.09.2020

- Comunicat calendari proves físiques

- Material necessari per a dur a terme les proves físiques

- Acta núm . 1 de constitució del Tribunal qualificador i desenvolupament de les proves per a cobrir dos llocs de Policia Local.

- Comunicat del calendari de la segona prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 2. Valoracions 1a prova en la fase d'oposició

- Acta núm.3. Valoracions 2a prova en la fase d'oposició

- Comunicat calendari de la tercera prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 4. Realització exercicis 3a prova en la fase d'oposició

- Acta núm. 5. Valoracions 3a prova en la fase d'oposició

- Comunicat calendari de la 5a prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 6. Revisió d'exàmens de la 3a prova

- Acta núm. 7. Realització prova d'aptitud psicològica

- Acta núm. 8. Resultats de la prova d'aptitud psicològica

- Resultats de la llista provisional de l'oposició

- Resultats de la llista definitiva de l'oposició

- Decret d'aprovació d'aspirants que han de ser nomenats com a personal funcionari en pràctiques