Segueix-nos
Convocatòries de selecció de personal

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament d'Artà que estan en curs: informació, requisits, terminis, llistats, etc. Si voleu consultar informació d'altres convocatòries, clicau a 'Processos de selecció finalitzats'.

 

Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis i pel sistema de lliure designació, el lloc de subinspector o subinspectora en cap de la Policia Local 

- BOIB de 02/06/2020. Aprovació de la convocatòria i bases 

 

Ban per contractar un/a ajudant de cuina

- Ban

- Valoració de mèrits

 

Convocatòria per proveir dues places vacants de policia local, funcionari de carrera, pel sistema d'oposició

- BOIB de 12/03/2020. Bases de la convocatòria

- BOIB de 02/06/2020. Modificació de les bases de la convocatòria

 

Ban per contratar un/a auxiliar de biblioteca

- Ban

- Valoració de mèrits

 

 

Ban per contractar un/a auxiliar de clínica

-  Ban

Valoració de mèrits

- Valoració de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Borsa d'agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL)

Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

 

Oferta d'ocupació SOIB núm. 04/2020/000773. Personal de neteja

http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/Resultats_de_la_prova_de_llengua_catalana.pdf

http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/Resultats_de_la_valoracio_de_merits.pdf

 

Convoctòria del concurs-oposició de promoció interna per proveir una plaça de personal funcionari administratiu de carrera de l'Ajuntament d'Artà

http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/BOE_19_02_2020.pdf

http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/BOIB_04-02-2020.pdf

http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/01.07._ANNEX_III_MODEL_DE_SOL_LICITUD.pdf

 

Oferta d'ocupació SOIB núm. 04/2020/000097. Director/a activitats de temps lliure.

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a treballador/a social a l'Ajuntament

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a zelador/a d'Obres a l'Ajuntament

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Oferta d'ocupació SOIB núm 04/2019/005134. Fisioterapeuta.

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Oferta d'ocupació SOIB núm 04/2019/005126. Auxiliar d'infermeria / Tècnic/a sociosanitari/ària

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Borsa de treball de professors i professores de l'Escola Municipal de Música

- Bases

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, nomenament del tribunal i data de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses

- Convocatòria de l'exercici: Fase oposició

- Acta del tribunal qualificador, puntuació de la fase d'oposició i valoració de mèrits

- Constitució de la borsa

 

Borsa de monitors i monitores de temps lliure

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses, nomenament del tribunal i data de l'exercici d'oposició

- Acta del tribunal qualificador de 15/07/2019. Puntuació de la fase d'oposició i valoració de mèrits

- Constitució de la borsa

 

Plaça d'auxiliar administratiu. Oferta ocupació SOIB núm. 04/2019/002187

- Resultat del procés de selecció

 

Tècnic mig en relacions laborals

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses i nomenament del tribunal Qualificador

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses

- Acta del tribunal qualificador de 9 de maig de 2019. Valoració de mèrits

 

Borsa de personal auxiliar administratiu

- Bases

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses i data de la prova de llengua catalana

- Rectificació d'errades a la llista provisional de persones admeses i excloses i data de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Rectificació d'errades a la llista provisional de persones admeses i excloses. Data de prova de català 

- Rectificació d'errades. Resultats definitius de la prova de llengua catalana  

- Llista definitiva de persones admeses i excloses

- Acta del Tribunal qualificador de 17/10/2019. Valoració de mèrits

- Constitució de la borsa

 

Procés especial unificat per a cobrir les places de la categoria de policia local

- Temari

Llista definitiva de persones aspirants que han superat el tercer exercici

- Nota informativa respecte dels certificats de l'EBAP (23/08/2018)

Llistes definitives de persones aprovades en l'oposició i presentació de mèrits (31/08/2018)

- Convocatòria proves físiques aspirant pendent (10/10/2018)

- Llista provisional de persones aspirants que tenien pendent el 2n exercici (17/10/2018)

- Llista definitiva de persones aspirants que tenien pendent el 2n exercici (23/10/2018)

- Llistes provisionals puntuació concurs i persones aspirants seleccionades concurs oposició (21/11/2018)

- Informació sobre la consulta del barem de mèrits (22/11/2018)

Llistes definitives amb la puntuació del concurs i persones aspirants seleccionades en el concurs oposició (14/12/2018) 

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 19 de desembre de 2018, per la qual s’aprova la relació de persones aspirants que han superat les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma (BOIB de 22/12/2018)

- Resolució de la presidenta de l'Escola Balear d'Aministració Pública (EBAP) de 9 de setembre de 2019 per la qual es publica la llista definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu, inclòs el període de pràctiques, del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d'Artà i Calvià, i que han de ser nomenats funcionaris de carrera (BOIB de 17/09/2019)

 

- NOTA: Per a més informació del procés, clicau aquí (enllaç al GOIB).

 

TAG (assessoria jurídica)

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud 

 

Oficial primera electricista Brigada d'Obres

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i exclosesi designació dels membres del tribunal qualificador

- Acta del tribunal qualificador de 18/12/2018. Valoració de mèrits

- Decret de constitució d'una borsa d'oficial 1a electricista

 

Provisió temporal en comissió de serveis d'un lloc de treball de Policia Local

- Bases de la convocatòria

- Llista provisional d'admesos