Segueix-nos
Processos de selecció iniciats l'any 2022

Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure disignació, d'un lloc de treball de responsable de SAD i Centre de Dia

- Bases de la convocatòria (BOIB 07-05-2022)

- Decret d'adjudicació del lloc de treball

 

Convocatòria per a la provisió temporal, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, d'un lloc de treball d'oficial de Policia

- Bases per a la provisió temporal en comissió de serveis de caràcter voluntari d'un lloc de treball d'oficial de Policia Local.

- Llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria

- Nomenament d'un oficial de la Policia Local en comissió de serveis.

 

Ban per nomenar un/a treballador social a mitja jornada per executar un programa adreçat a erradicar la violència contra les dones (Modalitat A)

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per nomenar un/a treballador social a mitja jornada per executar el programa "Igual Artà" (Modalitat B)

- Ban 

- Valoració de mèrits 

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits