Segueix-nos
30/05/2019
La construcció de l’edifici per al nou centre de salut d’Artà, declarada d’interès autonòmic
En breu s’iniciarà la fase de redacció del projecte i es preveu que les obres puguin començar el mes de novembre

En la seva reunió de maig, el Consell de Govern declarà com a inversió d’interès autonòmic la construcció d’un nou edifici per al centre de salut, a Artà. Aquest projecte de caràcter sanitari s’acull al Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El Servei de Salut ha estimat que aquesta obra s’ha de considerar d’interès autonòmic atesa la indubtable necessitat, urgència i importància.

El nou Centre de Salut Nuredduna triplicarà l’espai actual i millorarà la qualitat assistencial i l’accessibilitat. Ubicat en un solar cedit pel consistori a l’entrada de la vila, el nou  edifici tindrà una planta (l’actual en té dues) i fàcil accés per a les persones grans i les que tenguin mobilitat reduïda. En breu s’iniciarà la fase de redacció del projecte i es preveu que les obres puguin començar el mes de novembre. El Servei de Salut hi ha invertit 2.374.208 €.

L’equipament sanitari actual ocupa un edifici del segle xviii anomenat Hospital de Santa Rosa, que ha quedat obsolet i presenta problemes d’espai, d’accés i d’aparcament. El nou centre tindrà 2.024 m2 i quinze consultes (l’actual té devers 600 m2 i deu consultes): hi haurà cinc consultes de medicina de família, cinc d’infermeria, dues de pediatria, una d’infermeria pediàtrica i dues sales polivalents.

S’ubicarà al costat de l’aparcament municipal Na Pati, en una esplanada a l’entrada del poble, cosa que facilitarà l’accés dels vehicles, ja que la ubicació actual, a la part antiga de la vila, presenta dificultats per a la mobilitat dels vehicles d’urgències i els particulars. Així mateix es preveu construir-hi un aparcament de 22 places i un altre per a les ambulàncies.

Tornar a d'alt