Segueix-nos
Projectes d'obres i urbanístics municipals
Regidoria responsable:
Urbanisme i obres públiques (Manolo Galán)
Contacte:

mallodra@arta.cat

971829595

Horari d'atenció:

Consultes generals: dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Cites amb l'arquitecta: divendres (amb cita prèvia)

Telefonades a l'arquitecta: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h 

Personal tècnic responsable:

Maria Llodrà, arquitecta municipal

 

Sobre som:

Segona planta de l'edifici de Can Solivelles (c/ de la Rosa, 5)

Projectes municipals:

Adequació de l'esplanada de Sa Creu

Soterrament de xarxes de baixa tensió existents en diversos carrers del centre del nucli d'Artà

Impulsió d'aigua potable des del pou de les Quines fins a nova canalització en el polígon d'Artà procedent del pou de Son Curt amb connexió al depòsit de regulació municipal

Instal·lació fotovoltaica sobre marquesines per autoconsum de 97,9 KWp en aparcament existent de Na Pati

Ampliació de centre docent Rosa dels Vents (promogut per la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears)

Renovació de la plaça de Sant Pere

Reforma integral d'edifici municipal a la plaça de Sant Pere

Dotació d'accessoris al barri de Sa Pista

Projecte de substitució de comptadors en punts singulars de subministrament d'aigua

Corredor verd a Montferrutx

1a FASE del projecte de remodelació de l'entorn de la plaça de l'Aigua, amb renovació de paviments, xarxes d'aigua potable, residuals, pluvials i soterrament de cablejat aeri.

Projecte de remodelació de l'entorn de la plaça de l'Aigua, amb renovació de paviments, xarxes d'aigua potable, residuals, pluvials i soterrament de cablejat aeri.

Projecte d'eliminació de barres arquitectòniques a l'edifici del poliesportiu de Na Caragol (nou ascensor i rampa graus)

Posada a disposició a favor de la Conselleria d'Educació i Universitat els terrenys del centre educatiu CEIP Rosa dels Vents

Projecte d'impulsió d'aigua potable des del Pou de Son Curt fins a l'avinguda de Costa i Llobera

Projecte d'enllumenat al camp de futbol Ses Pesqueres

Projecte de línia subterrània de mitja tensió, centre de transformació prefabricat en caseta tipus PFU-4 amb esquema 2L+1P i trafo 160kVA i xarxa de baixa tensió subterrània. Subministrament nou centre de salut

Projecte de col·lector de pluvials des de l'aparcament del futur PAC fins al torrent dels Revolts

Projecte de renovació del clavegueram i de la xarxa d'aigua potable al carrer de Santa Catalina al nucli urbà d'Artà

Projecte d'ordenació de l'ús dels vials de la Colònia de Sant Pere, S'Estanyol i Ca los Camps

Sector urbanitzable de Son Tallet. Aprovació definitiva dels Estatuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació

Projecte de renovació de la xarxa d'aigua potable, la xarxa de residuals, la xarxa d'aigües pluvials i la pavimentació als voltants de la plaça del Conqueridor, al carrer de Montserrat Blanes ia un tramvia del carrer de Ramon Llull.

Estudi informatiu de la variant d'Artà nord

Reforma interior i ampliació del Poliesportiu d'Artà

Millora de l'accessibilitat i la seguretat als centres educatius

Projecte enllumenat sector públic Joan Alcover (fase 2)

Projecte de renovació de xarxes d'aigua potable, residuals i pluvials. Remodelació i repavimentació del carrer del Tren d'Artà

Projecte de renovació de xarxa d'aigua potable als carrers de Sorteta, Na Crema i Jaume Balmes

Projecte paisatgístic de la plaça dels edificis de l'Ibavi

Projecte d'ampliació de les instal·lacions del cementeri de la Colònia de Sant Pere

Projecte de rehabilitació del mercat municipal d'Artà

Projecte d'enderroc d'instal·lació temporal a Cala Torta

Projecte d'ordenació dels accessoris a Cala Torta

Projecte d'accessibilitat d'edifici administratiu municipal a la Colònia de Sant Pere

Tornar a d'alt