Segueix-nos
Núm. de plenari 07/2023
Caràcter: Extraordinari i urgent
Data: 13/07/2023
Hora: 15:30:00
Lloc: Sala de Plens
Ordres del dia
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.
2. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 6 de juliol de 2023 de l’aprovació de la voluntat i compromís de l’Ajuntament d’Artà per a l’elaboració d’un PEPI (Pla estratègic participatiu d’igualtat)
3. Aprovació, si s’escau, del Reglament de funcionament de la Comissió d’Igualtat d’Artà.
4. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de juny de 2023, “Eleccions generals de 2023. Nomenaments dels membres de les meses electorals”.
Tornar a d'alt