Segueix-nos
Modificació puntual 5a de les Normes subsidiàries. Establiment de nous paràmetres edificatoris en equipaments comunitaris preexistents en zones d'edificació aïllada. Aprovat inicialment.