Segueix-nos
Processos de selecció iniciats l'any 2018

Provisió temporal en comissió de serveis d'un lloc de treball de Policia Local

- Bases de la convocatòria

- Llista provisional d'admesos

 

Tècnic o tècnica d'imatge i so

Bases de la convocatòria

Sol·licitud

Llistat provisional de persones admeses i excloses i convocatòria de les proves

Acta núm. 1 de la reunió del Tribunal qualificador per seleccionar una plaça de tècnic/a d'matge i so i per crear una borsa de feina

Acta núm. 2 de la reunió del Tribunal qualificador per seleccionar una plaça de tècnic d'imatge i so i per crear una borsa de feina

Acta núm. 3 de la reunió del Tribunal qualificador per seleccionar una plaça de tècnic d'imatge i so i per crear una borsa de feina

Acta núm. 4 de la reunió del Tribunal qualificador per seleccionar una plaça de tècnic d'imatge i so i per crear una borsa de feina

Creació d'una borsa de treball extraordinària de Policia

Acord JGL 11.07.18 contractació tècnic i creació borsa

 

Oficial primera electricista Brigada d'Obres

- Bases de la convocatòria

Sol·licitud

Llista provisional de persones admeses i exclosesi designació dels membres del tribunal qualificador

Acta del tribunal qualificador de 18/12/2018. Valoració de mèrits

Decret de constitució d'una borsa d'oficial 1a electricista

 

Procés especial unificat per a cobrir les places de la categoria de policia local

- Temari

Llista definitiva de persones aspirants que han superat el tercer exercici

Nota informativa respecte dels certificats de l'EBAP (23/08/2018)

Llistes definitives de persones aprovades en l'oposició i presentació de mèrits (31/08/2018)

- Convocatòria proves físiques aspirant pendent (10/10/2018)

Llista provisional de persones aspirants que tenien pendent el 2n exercici (17/10/2018)

Llista definitiva de persones aspirants que tenien pendent el 2n exercici (23/10/2018)

Llistes provisionals puntuació concurs i persones aspirants seleccionades concurs oposició (21/11/2018)

Informació sobre la consulta del barem de mèrits (22/11/2018)

Llistes definitives amb la puntuació del concurs i persones aspirants seleccionades en el concurs oposició (14/12/2018) 

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 19 de desembre de 2018, per la qual s’aprova la relació de persones aspirants que han superat les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma (BOIB de 22/12/2018)

- Resolució de la presidenta de l'Escola Balear d'Aministració Pública (EBAP) de 9 de setembre de 2019 per la qual es publica la llista definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu, inclòs el període de pràctiques, del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d'Artà i Calvià, i que han de ser nomenats funcionaris de carrera (BOIB de 17/09/2019)

- NOTA: Per a més informació del procés, clicau aquí (enllaç al GOIB).

 

Borsa de personal auxiliar administratiu

- Bases

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses i data de la prova de llengua catalana

- Rectificació d'errades a la llista provisional de persones admeses i excloses i data de la prova de llengua catalana

Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

Resultats definitius de la prova de llengua catalana

Rectificació d'errades a la llista provisional de persones admeses i excloses. Data de prova de català 

Rectificació d'errades. Resultats definitius de la prova de llengua catalana  

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Acta del Tribunal qualificador de 17/10/2019. Valoració de mèrits

Constitució de la borsa

 

Tècnic mig en relacions laborals

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses i nomenament del tribunal Qualificador

Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

Resultats definitius de la prova de llengua catalana

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Acta del tribunal qualificador de 9 de maig de 2019. Valoració de mèrits