Segueix-nos
Temari específic de l'Ajuntament d'Artà per la propera convocatoria de les proves selectives del procés especial unificat per a cobrir les places de la categoria de policia local.