Segueix-nos
Modificació puntual 4a de les Normes subsidiàries. Admissió de l'ús funerari en el polígon industrial. Aprovat definitivament.