Segueix-nos
29/05/2024
Situació de l’abastiment d’aigua a la Colònia de Sant Pere

L’estat dels pous d’abastiment d’aigua de la Colònia de Sant Pere estan en una situació molt delicada i, des de l’Ajuntament, se segueixen les accions previstes en aquestes circumstàncies.

Tot i que continuen les tasques que fa mesos s’estan duent a terme, aquesta setmana s’han intensificat recerques de noves fuites a la xarxa municipal per arreglar les que hagin pogut sorgir d’ençà de la reparació de les trobades en revisions anteriors. També es revisen diàriament els comptadors d’aigua per controlar els grans consumidors i actuar en aquestes situacions (per exigir-los que revisin la seva xarxa per si pateixen fuites i que redueixin el consum excessiu d’aigua). De fet, als qui consumeixen un excés d’aigua, se’ls ha fet arribar una carta amb les dades del seu consum, perquè puguin controlar-lo.

Aquest cap de setmana també hi ha hagut un primer control de vessaments d’aigua a la via (reg, buidatge de piscines, neteges de terrasses, etc.) i la Policia Local i altre personal municipal han anat a informar de la situació que pateix la localitat i han facilitat informació sobre l’estalvi d’aigua (amb fulletons en diferents idiomes).

L’Ajuntament està preparant  un decret on s’exposaran les mesures que s’hauran de complir de manera obligatòria a partir d’aquest moment.

Així mateix, també es convoca la gent de la Colònia a una trobada amb el batle i personal tècnic, on es donaran a conèixer quines seran les actuacions previstes en aquesta conjuntura, algunes de les quals seran immediates i d’altres necessitaran de més temps per poder veure resultats. Aquesta trobada es durà a terme divendres 31 de maig de 2024, a les 20.30 h, a l’edifici municipal on s’ubica el Club de la Tercera Edat de la Colònia de Sant Pere.

Tornar a d'alt