Segueix-nos
21/03/2024
Demolició del monument de la creu dels caiguts a l'esplanada de Sant Salvador
L'acció es fa en compliment de la llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixements democràtics de les Illes Balears

En el desenvolupament de la millora paisatgística de l’esplanada de baix de la Torre de Sant Miquel s’ha fet la demolició de la creu, acció que es realitza per seguir donar compliment al que marca Reial decret llei 10/2018, de 24 d’agost, pel qual es modifica la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura.

Cal recordar que aquests tipus de monuments (les creus dels caiguts) sorgeixen al final de la guerra civil a tot l’estat per ordre general del nou règim franquista, que donava instruccions clares per posar aquest tipus de creus a totes les localitats amb una estètica determinada i dedicats, només, als caiguts al front del bàndol dels vencedors de la guerra civil. Durant el primer ajuntament democràtic es va fer un canvi substancial: es va substituir la placa amb la llegenda franquista per una de nova i honorar, així, "A totes les víctimes de la guerra civil". Però en el desenvolupament i evolució posteriors, varen ser diverses les mocions a plenaris municipals que posaven de manifest realitzar accions en aquesta qüestió ja que, al cap i a la fi, el monument havia estat dissenyat pel règim franquista en lloança dels seus morts i deixant al marge les persones que patiren persecució i repressió durant la dictadura. Així mateix, al 2018, es va demanar a la Comissió Tècnica de la llei de Memòria i reconeixements democràtics que es pronunciàs en relació a la creu dels Caiguts d’Artà. D’aquesta manera, es va incloure aquest monument al llistat dels elements contraris a la Memòria Democràtica de les Illes Balears, el que comportà la retirada de símbols, llegendes i mencions franquistes.

Per a més informació podeu consultar:

Tornar a d'alt