Segueix-nos
01/02/2024
L’Ajuntament d’Artà estudia la possibilitat d’atorgar ajudes als particulars afectats per la borrasca Juliette del febrer de 2023
Les persones afectades han d’acreditar documentalment els danys patits lliurant una instància específica a l’Ajuntament, que després estudiarà els casos

L’Ajuntament d’Artà ha signat amb el Consell de Mallorca un conveni de col·laboració per cooperar en les actuacions municipals adreçades als particulars especialment afectats per les conseqüències de la borrasca Juliette dels dies 26 a 28 de febrer de 2023. L’Ajuntament estudiarà la possibilitat d’aprovar una línia d’ajudes que es destinarà a aquelles persones que acreditin documentalment, justifiquin i valorin quantitativament aquests danys.

Per això, l’Ajuntament primer ha de saber la quantitat de gent afectada que pugui ser objecte d’aquesta compensació i, en tenir una relació, estudiarà els casos i fixarà les quantitats. Les persones interessades han de lliurar a l’OAC d’Artà o de la Colònia de Sant Pere la sol·licitud específica. La gent interessada pot presentar la documentació fins el 20 de febrer, aquest inclòs.

Les actuacions subvencionables, segons el conveni, són les següents:

- Actuacions de neteja d’arbrat en finques de titularitat particular. S’inclou poda, tala i replantació, sempre que sigui possible de la mateixa espècie. 

- Actuacions de reparació i reconstrucció en edificis, como per exemple teulades, porxades, parets, tancaments, portes i finestres. 

- Actuacions de caràcter etnològic: elements construïts amb materials i tècniques tradicionals, principalment, els vinculats a la captació, conducció, aprofitament, i emmagatzemament de l'aigua, i altres elements que es detallen a continuació: canals, fonts, pous, sínies, claveguerons, sèquies, canaleta, aljubs, basses, bassals i safaretjos, molins d'extracció d'aigua i molins d'aigua, colls de cisterna, abeuradors, torrents, ponts, pedres, pedres passadores, guals empedrats, eres de batre, els miradors, forns de calç, cases de neu, forns de carboner, barraques de carboner (elements de pedra), marges i parets de pedra en sec, marges i parets de pedra en sec de camins, barraques de pedra en sec, molins de vent, etc.

Documents relacionats
Tornar a d'alt