Segueix-nos
30/01/2024
El Consell aprova inicialment el projecte de construcció de la ronda nord d’Artà
El projecte roman ara en fase d’informació pública perquè s’hi puguin formular les corresponents al·legacions

El Consell Executiu del Consell de Mallorca acordà el passat 24 de gener aprovar inicialment el projecte constructiu de la variant d’Artà Nord, que roman ara en fase d’informació pública durant un període de 30 dies perquè s’hi puguin fer les corresponents al·legacions.

L’Ajuntament penjarà un edicte en el seu tauler d’anuncis en el que s’exposarà tota la informació del projecte, remès pel Consell de Mallorca. Aquesta informació es pot consultar de forma telemàtica en el següent enllaç. Per altra banda, també es pot consultar la relació de béns i drets afectats, que figuren en l’annex 10 d’expropiacions. Si algú necessitàs consultar els plànols en format físic, en paper, estaran a disposició de la ciutadania a l’edifici de Can Solivelles. En cas de voler ampliar informació al respecte, podran demanar hora amb l’arquitecta municipal.

L’Ajuntament d’Artà es posarà en contacte amb les persones propietàries de terrenys afectats per la construcció de la infraestructura per informar-les del que marca la Llei sobre expropiació forçosa i, si ho haguessin de menester, ajudar-les en la presentació de les al·legacions. Es recorda que totes les al·legacions es poden tramitar a través de la finestreta única de l’Ajuntament.

La variant nord permetrà reduir el trànsit i minimitzar el trànsit de vehicles pesats i de grans dimensions pel centre d’Artà, eliminar el doble sentit en alguns carrers que generen problemes de circulació i seguretat, reordenar la circulació del centre d'Artà, facilitar l'accés a la carretera que uneix Artà amb el Parc Natural de Llevant i a l'ermita de Betlem (Ma-3333), i facilitar l'accés de vianants i ciclistes des d’aquesta via  cap a la zona de Ses Pesqueres. 

Tornar a d'alt