Segueix-nos
11/01/2024
L'Ajuntament d'Artà s'ha acollit al programa SOIB-Dona 2022-2024

L’Ajuntament d’Artà desenvolupa una activitat de foment de l’ocupació subvencionada pel SOIB i cofinançada pel Fons Social Europeu Plus (FSE+) que s’emmarca dins de l'Eix 1 i ha de contribuir a l'objectiu específic A: “Millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d’activació de tots els demandants d’ocupació, i en particular de les persones joves, aturades de llarga durada i els grups desafavorits, les persones inactives, promovent l'ocupació per compte propi i l'economia social.

Tornar a d'alt