Segueix-nos
01/12/2023
El Pla estratègic participatiu d’igualtat, una manera de fer cap a la igualtat de gènere
L’elaboració d’aquest Pla s’ha posat en marxa amb la configuració dels consells d’igualtat d’Artà i de la Colònia de Sant Pere

Per poder millorar les polítiques públiques, l’Ajuntament està analitzant les necessitats del municipi, i el marc de referència són els objectius de desenvolupament sostenible que preveu l’Agenda 2030. Un d’aquests objectius, número 5, fa al·lusió a la igualtat de gènere i, per això, el passat mes de juliol el consistori va aprovar, per plenari, la realització d’un nou pla d’igualtat.

El primer "Pla d’igualtat entre homes i dones del municipi d’Artà", que definia accions a fer fins al 2022, i el diagnòstic sobre "La construcció de la igualtat i la percepció de les violències masclistes en l’adolescència", duit a terme l’any passat, són el punt de partida per poder fer el nou pla que permetrà detectar necessitats i proposar accions per al desenvolupament i la millora de polítiques públiques amb perspectiva de gènere.

La novetat d’aquest nou pla és que, per elaborar-lo, es vol comptar amb la ciutadania per analitzar la situació i definir accions. Així, aquesta setmana s’han conformat uns dels espais de participació, els consells d’igualtat d’Artà i de la Colònia, on s’han presentat la línia de treball a fer. Aquests òrgans consultius estan formats per agents clau del municipi (entitats i persones de referència), els quals podran aportar els seus punts de vista i ser el nexe entre la ciutadania i l’Ajuntament.

La iniciativa s’ha posat en marxa des de l’Àrea de Serveis Socials, que també ha sol·licitat una subvenció al Consell de Mallorca per dur endavant aquest “Pla estratègic participatiu d’igualtat”, però l’Ajuntament pretén implicar moltes de les altres àrees municipals i la ciutadania en general, perquè és, des de la feina conjunta, que es pot aconseguir la transformació social pretesa. 

Tornar a d'alt