Segueix-nos
25/05/2023
Artà consolida el programa de Policia Tutor
El municipi ha incorporat la figura d’un policia local dedicat de forma específica a treballar coordinadament amb el món educatiu i l'àmbit social

El policia tutor és un membre de la Policia Local, amb formació específica, especialitzat en cooperar en la resolució de conflictes privats i a l’entorn escolar. És un col·laborador proper que facilita la resolució d'aquests problemes, incloses les conductes de risc relacionades amb menors, i que col·labora amb el món educatiu i amb els professionals de l'àmbit social sense perdre la condició d'agent de l'autoritat.

Artà inicià l’any passat els moviments per incorporar la figura del policia tutor, consolidat fa un mes amb la designació d’Antonio Gómez, l’agent que ha començat a treballar en coordinació amb els centres educatius i els serveis socials municipals per al desenvolupament de les seves funcions. Els seus principals àmbits d’actuació són l’escolar, els espais públics, els locals i establiments públics i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). En aquest sentit, amb l’objectiu de fer més visible la seva presència i donar a conèixer la seva feina de prevenció i col·laboració amb famílies, particulars i entitats, el policia tutor d’Artà compta des d’aquesta setmana amb les seves pròpies xarxes socials. El podreu trobar a Instagram (@policiatutorarta) i a Facebook (Policia Tutor Artà).

Funcions segons el Programa policia tutor de les Illes Balears

1. Vigilar i actuar en casos d'absentisme escolar a les diferents modalitats.

2. Vigilar i actuar amb menors en edat escolar sense escolaritzar.

3. Vigilar els exteriors dels centres educatius i les zones comunes freqüentades per menors.

4. Assessorar els equips directius dels centres escolars en matèries relacionades amb les competències pròpies del municipi i de les policies locals, així com mantenir reunions periòdiques amb els docents sempre que sigui necessari.

5. Prevenir i actuar davant de fets delictius comesos per menors d'edat.

6. Col·laborar en la resolució de conflictes privats amb menors d’edat involucrats en qualsevol àmbit, sempre des del context preventiu i de manteniment de l’ordre públic.

7. Vigilar i actuar el tràfic de drogues, el consum i la tinença de substàncies tòxiques il·legals als voltants i les proximitats dels centres educatius, i a l'interior d'aquests quan siguin requerits pels seus responsables.

8. Col·laborar amb els centres escolars en la vigilància i el control del consum de tabac a les instal·lacions dels centres educatius i a la resta de zones freqüentades per menors d'edat on hi hagi aquesta prohibició.

9. Vigilar i controlar l'accés de menors a locals i establiments públics i la venda i consum de begudes alcohòliques a qualsevol espai públic no permès.

10. Vigilar i actuar davant de qualsevol conducta que sigui considerada de risc per als menors d'edat.

11. Vigilar i actuar en casos d'assetjament escolar i en l’ús il·lícit de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).

12. Realitzar accions i campanyes preventives conjuntes amb els centres escolars relacionades amb l’educació viària, l’ús eficient i responsable de les TIC i altres normatives d’interès per al menor.

13. Col·laborar amb els centres educatius en l’aplicació dels manuals d’autoprotecció escolar.

14. Millorar la seguretat viària a les zones escolars i a les zones més freqüentades per menors, així com la regulació del trànsit en horari de més afluència d’aquestes zones.

Tornar a d'alt