Segueix-nos
La meva llengua, el meu tresor

26 de setembre, Dia Europeu de les Llengües

Sota aquest eslògan, aquesta campanya de sensibilització lingüística és el resultat de la feina feta per alumnes de tercer cicle de primària del CC Sant Bonaventura i del CC Sant Salvador durant el curs 2020-2021, a proposta de l’Àrea de Participació Ciutadana i el Servei d’Assessorament Lingüístic de l’Ajuntament d’Artà, amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna (21 de febrer).

Gràcies al material elaborat per l’alumnat d’aquests dos centres (vídeos, articles d’opinió, definicions, targetes de paraules, etc.), s’ha pogut donar forma a la campanya, mitjançant la qual es vol fer extensible a tota la població la importància de posar en valor la diversitat lingüística, que ens possibilita veure i entendre el món des de perspectives diferents, i de preservar les llengües com a element patrimonial i cultural que ens enriqueix i que s’ha de respectar. Es tracta de reflexionar i de posar en pràctica una actitud de respecte envers totes les llengües, perquè totes les llengües “són el medi en què els humans creixen i les cultures es construeixen” (Manifest de Girona).

Aquesta campanya ha comptat amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.