HEMEROTECA - BIBLIOTECA D'ART└
Principal | Publicacions generals | Revistes generals | Premsa | Publicacions locals | Revistes infantils i juvenils
HEMEROTECA
Publicacions en dipòsit
En aquesta secció hi ha les publicacions que pel seu caràcter i valor cultural o bÚ pel seu alt nivell de consulta,  resten en dipòsit. Un cop a la secció que us interessi, clicau damunt del nom de la revista i observareu que teniu accés a una fitxa descriptiva i del fons disponibles de la mateixa.
publicacions en dip˛sit

Publicacions generals

publicacions locals

Publicacions locals

Altres publicacions

En aquesta secció hi ha les publicacions de les quals només se’n conserven els números corresponents a l’any en curs i, si és possible, també a l’any anterior.


premsa

Revistes generals

Premsa

revistes infantils  
Revistes infantils

Documento sin título
© 2009 - Biblioteca d'Artà