Segueix-nos
28/06/2019
Artà abalisa per primera vegada el seu litoral
Seguint criteris de seguretat i mediambientals, s’han instal·lat boies a les platges de sa Canova, sa Platgeta, na Clara, Cala Torta i Cala Mitjana

L’Ajuntament d’Artà ha instal·lat per primera vegada boies al seu litoral, en concret a cinc cales, com a mesura d’obligat compliment per part de la Direcció General d’Emergències en el cas de dues d’elles, catalogades de risc mitjà (Cala Torta i sa Canova), i per facilitar la convivència entre embarcacions i banyistes a les altres tres (sa Platgeta, na Clara i Cala Mitjana). Les boies es retiraran quan finalitzi la temporada de bany i l’empresa adjudicatària es farà càrrec de la custòdia del material destinat a l’abalisament fins a l’estiu que ve. El cost de les feines per a quatre anys ascendeix a 24.000 euros.

Segons la Direcció General  d’Emergències i Interior, les platges de risc mitjà i alt han de comptar amb un sistema d’abalisament específic, circumstància que afecta a sa Canova i Cala Torta (ambdues de risc mitjà). L’abalisament de sa Canova s’ha realitzat de manera coordinada amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de Santa Margalida, ja que a la platja de Son Serra hi conflueix el límit de terme municipal. Al marge de l’obligació legal existent sobre les platges de risc mitjà, l’Ajuntament ha optat per abalisar les platges de cala Mitjana, per les característiques d’accés similars a cala Torta; sa Platgeta de la Colònia de Sant Pere, per l’afluència de públic infantil; i na Clara, pel gran nombre d'embarcacions que hi acudeixen en els mesos d’estiu i el risc que això suposa per als banyistes.

Protecció ambiental

L’elecció dels ancoratges de les boies de subjecció s’ha fet en base a criteris mediambientals. Així, es tracta d’ancoratges que respecten els fons marins, més que els morts de formigó, i la seva instal·lació s’ha fet sobre fons d’arena o sobre fons rocallós, respectant la praderia de posidònia. Segons la normativa, les boies han d’estar a 200 metres màxim de la línia de la costa, i en el cas de sa Canova s’han situat a 150 metres per evitar que hi hagi un excés de balises a l’horitzó. Igualment, en la resta de platges s’ha intentat instal·lar el nombre mínim de boies per tal de respectar la normativa i fer el mínim impacte en el paisatge. S’han emprat boies esfèriques grogues de 40 cm. de diàmetre per als canals d’embarcacions i de 80 cm. de diàmetre per al límit de la zona de bany. Les balises ocupen en total uns 2.000 metres lineals de costa.

Tornar a d'alt