Segueix-nos
Obres
Regidoria responsable:
Urbanisme (Bartomeu Gili)
Contacte:

afuster@arta.cat i amelis@arta.cat

971829595

Horari d'atenció:

Consultes generals: de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Cites amb l’arquitecta: divendres (amb cita prèvia)

Telefonades a l’arquitecta: de dilluns a dijous, de 13 h a 14 h 

Cites i telefonades a l’assessor jurídic: dimarts i divendres, de 8.30 h a 14.30 h

Cites i telefonades a l’arquitecta tècnica: dimarts i dijous, de 9.30 h a 14 h

Cites i telefonades a l’arquitecte assessor: dilluns, dimarts i dijous, de 8 h a   14 h

Personal tècnic responsable:

Maria Llodrà, arquitecta municipal

Pere Joan Oliver, assessor jurídic

Petra Miquel, arquitecta tècnica

Antoni Melis, arquitecte assessor

Antònia Fuster, auxiliar administrativa

On som:

Segona planta de l'edifici de Can Solivelles (c/ de la Rosa, 5)

Enllaços d'interès:

Sol·licitud de llicència urbanística

Comunicació prèvia d'execució d'obres

Documentació per demanar una llicència de primera ocupació i final d'obra

Projectes en exposició pública:

Projecte de reforma i millores del conjunt de l'establiment turístic sa Duaia d'Abaix

Tornar a d'alt