Segueix-nos
Planejament urbanístic
Regidoria responsable:
Urbanisme (Manuel Galán)
Contacte:

971829595 (ext. 6)

mallodra@arta.cat

Horari d'atenció:

De dilluns a divendres de 8 a 15

Personal tècnic responsable:

Maria Llodrà

El municipi d'Artà fa 139,8 quilòmetres quadrats i té 25 quilòmetres de litoral, la major part del qual és verge. L'alt valor paisagístic i natural del seu territori han fet que la major part estigui inclòs en alguna figura de protecció. Per altra banda, cal destacar que el Parc Natural de Llevant (enllaç) està en territori artanenc.

La població és de 7.381 persones, segons les dades del padró de 2015, un número que augmenta en temporada alta turística. Els habitants estan repartits entre el nucli d'Artà poble, la Colònia de Sant Pere i les urbanitzacions de s'Estanyol, Betlem i San Pedro.

Artà és un dels pocs municipis de Mallorca que té les Normes Subsidiàries adaptades al Pla Territorial de Mallorca. També compta amb un catàleg de patrimoni, en vigor des de l'any 2010, i un catàleg de camins públics aprovat l'any 2003. 

On som:

Segona planta de l'edifici de Can Solivelles (c/ de la Rosa, 5)

Actualitat
Tornar a d'alt