Segueix-nos
Urbanisme
Regidoria responsable:
Urbanisme (Manuel Galán)
Contacte:

Departament d’obres:

971829595 (ext 5) / afuster@arta.cat

Departament d'activitats i disciplina urbanística:

971829595 (ext 6) / jmservera@arta.cat

Horari d'atenció:

Consultes generals: de dilluns a divendres, de 8 a 15

Cites amb l’arquitecta: divendres (amb cita prèvia).

Telefonades a l’arquitecta: cada dia de 13.00 a 14.00 

Cites i telefonades a l’enginyer: dijous de 9.00 a 13.30 

Cites i telefonades a l’arquitecta tècnica: dijous de 9.30 a 14

Cites i telefonades a l’assessor jurídic: dimarts i divendres de 8.30 a 14.30

Personal tècnic responsable:

Maria Llodrà, arquitecta municipal

Pere Joan Oliver, assessor jurídic

Miquel Oliver, enginyer

Petra Miquel, arquitecta tècnica

L'àrea d'Urbanisme té, entre d’altres, les funcions següents: planificació i desenvolupament urbanístic del municipi, gestió urbanística, tramitació de llicències d’obres i comunicacions prèvies, tramitació de llicències d’activitats, competència de la disciplina urbanística en sòl urbà, atenció ciutadana, informació urbanística, redacció i aplicació d'ordenances urbanístiques municipals i expedients de ruïna i ordres d’execució.

On som:

Edifici de Can Solivelles (c/ de la Rosa, 5, 07570 Artà)

Enllaços d'interès:

Normes subsidiàries 

Sol·licitud de llicència urbanística

Tornar a d'alt