Segueix-nos
Factura electrònica

Dia 15 de gener de 2015 va entrar en vigor la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic, amb la qual s’obliga les persones jurídiques proveïdores que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració pública a expedir i remetre la factura només en format electrònic i a presentar-la a través d’un punt telemàtic d’entrada únic.

Podeu trobar-ne informació més detallada a la notícia sobre la factura electrònica que es va publicar al seu dia.