Segueix-nos
Convocatòries de selecció de personal

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament d'Artà que estan en curs: informació, requisits, terminis, llistats, etc. Si voleu consultar informació d'altres convocatòries, clicau a 'Processos de selecció finalitzats'.

 

Tècnic o tècnica d'imatge i so

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llistat provisional de persones admeses i excloses i convocatòria de les proves

- Acta núm. 1 de la reunió del Tribunal qualificador per seleccionar una plaça de tècnic/a d'matge i so i per crear una borsa de feina

- Acta núm. 2 de la reunió del Tribunal qualificador per seleccionar una plaça de tècnic d'imatge i so i per crear una borsa de feina

- Acta núm. 3 de la reunió del Tribunal qualificador per seleccionar una plaça de tècnic d'imatge i so i per crear una borsa de feina

- Acta núm. 4 de la reunió del Tribunal qualificador per seleccionar una plaça de tècnic d'imatge i so i per crear una borsa de feina

- Creació d'una borsa de treball extraordinària de Policia

- Acord JGL 11.07.18 contractació tècnic i creació borsa

 

Borsa de policia local

- Ban

- Decret 04/01/2018 d'inici de nou procediment

- Bases per constituir una borsa extraordinària de policia local

- Composiciód el Tribunal qualificador

- Llistat provisional persones aspirants admeses i excloses

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llistat definitiu persones aspirants admeses i excloses

- Acta de constitució del tribunal i valoració de mèrits

- Acta amb els resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Temari específic de l'Ajuntament d'Artà per la propera convocatoria de les proves selectives del procés especial unificat per a cobrir les places de la categoria de policia local

- Temari

 

TAG (assessoria jurídica)

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud