Segueix-nos
Processos de selecció de personal finalitzats

Tècnic o tècnica en cures auxiliars d’infermeria o en atenció sociosanitària

- Bases

- Sol·licitud

Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses

- Acta del tribunal qualificador de 05/07/2017 amb la valoració dels mèrits de les persones aspirants

- Constitució de la borsa de feina de tècnic/a en atenció sociosanitària o tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria

 

Cuiner o cuinera

- Bases

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses 

- Acta del tribunal qualificador de 05/07/2017 amb la valoració dels mèrits de les persones aspirants

- Constitució de la borsa de feina de cuiner o cuinera

 

Oficial 1a

- Ban

- Llistat provisional, per ordre de puntuació dels mèrits de les persones aspirants, per a la contractació d'un oficial primera

 

Enginyer o enginyera industrial

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de les proves

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

Acta núm. 1, de 5 de juny de 2017, de constitució del tribunal qualificador

- Acta núm. 2, de 12 de juny de 2017, de la reunió del tribunal qualificador

Acta núm. 3, de 16 de juny de 2017, de la reunió del tribunal qualificador i resultats de les fases d’oposició i concurs

- Nomenament de personal funcionari interí de programa i constitució de la borsa de feina 

 

Treballadors i treballadores socials 

Bases de la convocatòria

- Sol·licitud 

- Relació provisional de persones admeses i excloses i composició del tribunal

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Relació definitiva de persones admeses i excloses  

- Acta del tribunal de 17/03/2017, amb la valoració dels mèrits de les persones aspirants

- Acta del tribunal de 29/03/2017, amb la relació definitiva de les persones aspirants

- Constitució de la borsa de treballadors i treballadores socials

 

Documentalista

Bases de la convocatòria

- Composició del tribunal

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Relació definitiva de persones admeses i excloses

- Acta del tribunal de 25/11/2016, amb la valoració dels mèrits de les persones aspirants (llistat provisional)

Acta del tribunal de 16/12/2016, amb la valoració dels mèrits de les persones aspirants (llistat definitiu)

- Constitució de la borsa de feina de documentalista