Segueix-nos
25/06/2024
Comença la perforació del nou pou Ametlerar 4
L'Ajuntament destaca i agraeix la col·laboració de la gent de la Colònia de Sant Pere, que ha reduït el consum d'aigua durant les darreres setmanes

Aquest dilluns han començat les feines de perforació del pou Ametlerar 4, que ha de permetre incrementar l'abastiment d'aigua potable a la zona de la Colònia de Sant Pere, Montferrutx i s'Estanyol. Situada a la finca Ametlerar, tot apunta a que aquest pou beu del mateix aqüífer que els tres existents. Així, es tracta d'una nova font de subministrament, però no suposarà un major aprovisionament d'aigua per a la xarxa municipal. La Direcció General de Recursos Hídrics autoritzà aquest sondeig fa dues setmanes.

D'altra banda, l'Ajuntament vol informar que durant els darrers dies ha detectat una reducció en el consum d'aigua a la Colònia de Sant Pere, una notícia que comparteix per destacar i posar en valor la responsabilitat dels coloniers i les colonieres en aquest delicat moment. La conscienciació personal i la mesura a l'hora d'obrir l'aixeta és una de les accions més efectives per gestionar de manera eficient aquest recurs escàs.

En paral·lel, l'Ajuntament continua treballant en la millora diària de la gestió d'aigua. Així, s'ha reduït la pressió a la xarxa durant les nits a la fi de minimitzar pèrdues sense afectar a la gent, a l'hora que es continua fent feina en la detecció i reparació de fuites. Si algú no té pressió suficient, es pot posar en contacte amb l'Ajuntament per informar de la seva situació. Destacar també que els tècnics municipals i el batle s'han reunit recentment amb els responsables de la Direcció General de Recursos Hídrics per estudiar la situació i explorar possibles alternatives de subministrament a mig termini.

Finalment, a continuació intentam donar resposta als dubtes que han sorgit els darrers dies al voltant de l'acord adoptat dilluns de la setmana passada al Ple municipal (i publicat dissabte al BOIB) per a la suspensió de qualsevol autorització urbanística per a la construcció o reforma de piscines, jacuzzis o  instal·lacions per a l’ús d’aigua amb finalitats recreatives o decoratives durant, al manco, un any. Són els següents: 

- Què s’ha acordat al Ple municipal?

- La suspensió d’autoritzacions, llicències urbanístiques o comunicacions per a la construcció o reforma de piscines, jacuzzis o qualsevol instal·lació per a l’ús d’aigua amb finalitats recreatives o decoratives i amb una superfície de mirall d’aigua superior a 2,5 m2 i una capacitat de 3,5 m3, així com aljubs, safareigs o dipòsits d’aigua destapats no vinculats a explotacions agràries preferents en tot el terme municipal d’Artà.

- Per quant de temps?

- Per un màxim d’un any o fins a l’aprovació inicial de la modificació de les Normes subsidiàries.

- Què pot passar després d’un any?

- Que s’aprovi inicialment una modificació de normes, i que la suspensió es perllongui per dos anys més. O que no s’aprovi inicialment la modificació de normes, i en aquest cas s’aixeca la suspensió automàticament i es torna a la situació anterior a l’acord de Ple.

- A què afecta?

- A aquells projectes urbanístics on s’inclogui la construcció o reforma de piscines, jacuzzis o  instal·lacions per a l’ús d’aigua amb finalitats recreatives o decoratives.

- Quan entra en vigor?

- La suspensió entra en vigor a partir de la data de l’acord, no obstant això la suspensió pot afectar sol·licituds de llicències presentades amb anterioritat, tota vegada que les llicències s'atorguen d'acord amb la normativa vigent en el moment d'atorgar-les o amb la normativa vigent en el moment en què s'havien de resoldre. El termini màxim per resoldre les llicències és de tres mesos que es computa des de la sol·licitud correcta amb presentació de la documentació completa i el pagament de les taxes municipals. Per aquest motiu la suspensió pot afectar a sol·licituds de llicències completades fins a 3 mesos abans de la data de l’acord suspensiu.

- Hi ha qualque alternativa a la suspensió?

- La persona promotora pot presentar una modificació del projecte, eliminant l’element causant de la suspensió, amb el que l’autorització de piscina restarà suspesa i la resta de l’objecte del projecte podrà continuar la seva tramitació.  

 

Tornar a d'alt