Segueix-nos
05/06/2024
Avís important: l’Ajuntament treu un Decret de mesures per situació de sequera del nucli urbà de la Colònia de Sant Pere, la urbanització de Montferrutx i s’Estanyol

Avui matí l'Ajuntament ha tret un Decret de Batlia (consultau-lo aquí) perquè els pous que subministren aigua potable als nuclis de població de s'Estanyol, Montferrutx i Colònia de Sant Pere estan en uns nivells preocupants. Divendres passat, a la reunió que es va fer amb la ciutadania, ja es va informar de la possible publicació d'aquest decret (consultau la notícia de la reunió aquí).

Segons l'informe tècnic, els pous que abasteixen el sistema de la Colònia de Sant Pere presenten uns nivells piezomètrics preocupants, situació que no es preveu millori amb l’arribada de l’estiu per la davallada de precipitacions i l’augment del consum estacional què pateixen els nuclis de la Colònia, s’Estanyol i Montferrutx. S’ha pogut comprovar amb medicions recents que els nivells de les columnes d’aigua existents als pous que abasteixen aquests nuclis es troben en una situació molt preocupant i que de continuar en la línia de consum actual, i sense previsions de pluges continuades i quantioses, podria arribar a ser crítica.

D'aquesta manera, es presenten una sèrie de mesures que s’haurien de dur a terme a fi de no agreujar la situació existent, i garantir el subministrament del servei d’aigua potable a tota la població afectada. Aquestes mesures s’emparen en les determinades al Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera de les Illes Balears (PESIB). 

Així, a partir d'avui, mesures d'obligat compliment són:

  1. Prohibir l’ús d’aigua potable per al reg de jardins, per omplir piscines, neteja de terrasses o cotxes, així com qualsevol altra activitat que suposi un consum abusiu d’aigua, als nuclis de s’Estanyol, Montferrutx i Colònia de Sant Pere. Es considerarà un ús abusiu el que excedeixi de 117 l/habitant/dia, quantia de referència segons l’INE per a les Illes Balears.
  2. Disposar que la Policia Local d’Artà i/o personal municipal al que s’encomani aquesta tasca, amb funcions d’autoritat, supervisi l’acompliment d’aquesta resolució aplicant-hi, en els casos que sigui necessari, el regim sancionador corresponent d’acord amb el Reglament de serveis i proveïment d’aigua potable i clavegueram d’Artà.

En aquests moments l'estalvi d’aigua es presenta com una necessitat fonamental. L'Ajuntament demana a la ciutadania que actui en conseqüència i no descarta que, si la situació no millora, es podran produir restriccions d'aigua.

 

Decret en anglès

Decret en alemany

Documents relacionats
Tornar a d'alt