Segueix-nos
21/05/2024
Consulta pública prèvia a la tramitació del Reglament del Consell d’Igualtat de l’Ajuntament d’Artà
Les aportacions es poden fer arribar a través del registre general o per qualsevol dels mitjans prevists per l'Administració fins dia 7 de juny

L’Ajuntament d’Artà ha obert una consulta pública prèvia sobre el Projecte de Reglament del Consell d’Igualtat amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Actualment, l’Ajuntament d’Artà es troba immers en el procés d’elaboració del Pla estratègic participatiu d’igualtat (PEPI), amb la finalitat de corregir les desigualtats, les situacions en què les dones i els homes no gaudeixen dels mateixos drets i oportunitats, i contribuint a construir una societat més justa, cohesionada i desenvolupada socialment i econòmicament en el municipi. Durant la fase de ‘Diagnòstic participatiu per eixos estratègics del PEPI es creà el Consell d’Igualtat i ara s’ha d’aprovar el seu Reglament. L’objectiu d’aquest Reglament és establir que el Consell d’Igualtat sigui l’òrgan encarregat de vetlar perquè es compleixin els objectius del Pla i regular el funcionament d’aquest òrgan.

Ara ja es poden fer arribar les aportacions ciutadanes sobre els aspectes plantejats en aquest document fins a dia 7 de juny. Les aportacions es poden fer arribar a través del registre general o per qualsevol dels mitjans prevists per l'Administració.

Tornar a d'alt