Segueix-nos
03/05/2024
L’Ordenança municipal del consum indegut de begudes alcohòliques a la via pública, a consulta pública prèvia fins el 28 de maig
L'Ajuntament obrí un termini de 20 dies per a que la ciutadania pugui fer les seves aportacions

L'Ajuntament d'Artà ha iniciat una consulta pública prèvia, mitjançant un anunci en el tauler d’anuncis i a la pàgina web municipals (a l'apartat de destacats), sobre l'Ordenança municipal del consum indegut de begudes alcohòliques a la via pública, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura redacció d'aquesta norma. La gent pot fer les seves aportacions fins el 28 de maig a través del registre general o per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

L’aprovació d’aquesta Ordenança ha de permetre a l’Ajuntament d’Artà, d’una banda, desenvolupar una sèrie d’actuacions amb la finalitat de treballar les mesures preventives per evitar aquest consum massiu i, d’una altra banda, controlar els comportaments inadequats que aquest provoca.

Tornar a d'alt