Segueix-nos
18/10/2022
Enguany cal autorització per poder cremar residus vegetals per motius fitosanitaris en sòl agrícola
Es pot sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, mitjançant la seu electrònica del Govern, o a l’OAC de l’Ajuntament d’Artà, presentant una sol·licitud específica

De del passat diumenge 16 d’octubre s'ha de demanar autorització per via telemàtica a la Conselleria d'Agricultura per poder cremar residus vegetals per motius fitosanitaris en sòl agrícola. Així s’estableix, amb caràcter general, a la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que diu que no està permesa la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. La Norma, això sí, preveu que “es podrà permetre la crema d'aquests residus amb caràcter excepcional —sempre que disposin de l'autorització individualitzada corresponent — per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament i mentre es justifiqui adequadament que no existeixen altres mitjans per evitar la propagació de plagues, o, en entorns silvícoles, a fi de prevenir els incendis forestals quan no es pugui accedir a retirar-los i gestionar-los posteriorment”.

Les persones interessades ho han de sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, on poden registra-ho digitalment mitjançant la seu electrònica del Govern (aquí) o presentar-ho per finestreta única a l’OAC de l’Ajuntament. Una vegada arriba al Servei d’Agricultura, es comprova la sol·licitud i es realitza la resolució d’autorització si és el cas. El termini de resolució normalment s’estima en cinc dies.

Aquí es pot consultar la resolució del BOIB.

Descarregau-vos aquí la sol·licitud per a l’atorgament de l’autorització excepcional de la crema de residus.

Tornar a d'alt