Segueix-nos
27/09/2022
Resultats de la primera votació de pressupostos participatius: ja coneixem quines són les propostes finalistes
Un total de 559 persones han votat a través dels diferents canals establerts

Una vegada finalitzat el termini de la primera votació dels pressuposts participatius de 2022, ja  coneixem les 15 propostes prioritàries per a l’àmbit territorial d’Artà. Les de la Colònia de Sant Pere ja estaven definides (consultau-les aquí) i no calgué votació perquè per primera vegada el nombre de propostes relatives al seu àmbit territorial havia estat inferior a 15.

En aquesta fase del procés hi han participat un total de 559 persones, que han votat a través dels diferents canals establerts, ja fos de manera telemàtica, presencialment a les oficines municipals, o bé en els punts itinerants habilitats a tal fi. 479 persones votaren l’any 2019, 471 l’any 2018 i 364 l’any 2017. A destacar l’increment del 53,6% % en la participació des del primer any de votacions. Així mateix, l'Ajuntament detectà una duplicitat de vots degut a un problema informàtic (la plataforma de votació permetia votar més d'un cop), que va poder ser corregida i solventada.

Amb aquesta primera votació s’han definit les propostes que aniran a la votació final dels pressuposts participatius que es realitzarà a finals d’octubre. Les propostes que siguin escollides en aquesta segona votació, fins a arribar al pressupost màxim, seran desenvolupades per l’equip de govern dins l’any 2023.

En la taula següent podeu consultar els projectes finalistes i els vots obtinguts. Els 15 projectes amb més suport són els que s’han seleccionat per entrar a la fase final de votació.

 

          Nom de la proposta                                                                                                                                   Vots

1

 

Il·luminació fins a Ses Pesqueres

214

2

 

Millorar la xarxa de pluvials

203

3

 

Posar més papereres a Artà

198

4

 

Arreglar carrers

182

5

 

Patis inclusius, col·laboratius i coeducatius

177

6

 

Conscienciació sobre els excrements canins i més control policial

161

7

 

Parcs per a infants més petits i sobretot parcs nets

153

8

 

Compra de material esportiu per als clubs del municipi

151

9

 

Pavimentació del carrer de la Caritat

145

10

 

Arreglar l'escalonada de Sant Salvador

141

11

 

Caminar per a tothom

141

12

 

Millorar, mantenir, arreglar el mobiliari urbà, infraestructures i zones verdes.

135

13

 

Adquisició de llibres i dinamització de la biblioteca

116

14

 

Habilitar l'edifici Es Pes com a centre sociocultural

111

15

 

Substitució de la caldera de la piscina municipal

103

16

 

Reparar voreres

100

17

 

Parc per a cans

94

18

 

Inserció laboral i formació

88

19

 

Arreglar camins rurals

87

20

 

Material futbol

87

21

 

Cendrers als bars i restaurants

86

22

 

Plantar arbres al c/ Josep Melià i Pericàs

82

23

 

Cantacontes

80

24

 

Posar en valor el centre del poble i millorar-hi la convivència

77

25

 

Asfaltatge del carrer de la Síquia de Dalt (Es Pontarró)

68

26

 

Dotar d'equipament esportiu el parc de Sa Pista

60

27

 

Control de la població de coloms a la Plaça del Mercat

57

28

 

Curs de capacitació digital

57

29

 

Panells d'informació electrònics

55

30

 

Substituir els tarongers per arbres que no embrutin tant

37

31

 

Instal·lació d'una barana a l'escala del parc de Can Marín

36

32

 

Formació de mediadors de mass media (xarxes socials)

36

33

 

Renovació material hípic

19

34

 

Senyalització vorera c/ Abeurador

1

Tornar a d'alt