Segueix-nos
30/05/2022
Aprovada l'Ordenança municipal d'ocupació de la via pública
Té per objecte regular l'ocupació de la via pública i els espais lliures públics del terme municipal

El Ple de l'Ajuntament d'Artà aprovà en la seva darrera sessió extraordinària, celebrada el 23 de maig, l'Ordenança municipal d'ocupació de la via pública, una norma que té per objecte regular l'ocupació de la via pública i els espais lliures públics del terme municipal per usos de restauració, hoteleria i comercial, compatibilitzant-la amb l'ús comú general de la ciutadania. Durant el procediment de redacció de l'Ordenança l'Ajuntament dugué a terme un procés consultiu per conèixer el parer de les persones i entitats potencialment afectades. Moltes d'aquestes aportacions varen ser incorporades a la normativa.

En aquest enllaç podeu consultar-la íntegrament.

Documents relacionats
Tornar a d'alt