Segueix-nos
23/12/2021
L’Agència Tributària de les Illes Balears s’encarregarà de la recaptació d’alguns tributs i taxes i d’altres contribucions d’Artà a partir de l’1 de gener
L’ATIB comptarà amb una oficina a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) s’encarregarà a partir de l’1 de gener de 2022 de la recaptació d’alguns tributs i taxes municipals. Ho farà a través de la delegació d’aquestes funcions per part de l’Ajuntament a la Comunitat Autònoma, aprovada en el Ple municipal de novembre.

Els tributs i taxes objecte de la delegació són, per una banda, l’impost sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques, impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa per recollida, transferència, transport i tractament de residus sòlids urbans, taxa de clavegueram i sancions en matèria de trànsit i seguretat viària; i, per l’altra, les contribucions especials i quotes d’urbanització que es puguin generar en un futur.

Així, l’ATIB comptarà amb la seva pròpia oficina a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament, que tendrà el següent horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous laborables, de 8.15 h a 13.30 h i de 15.15 h a 16.45 h. I els divendres laborables, de 8.15 h a 14.30 h. L’atenció en aquesta oficina es realitzarà únicament amb cita prèvia, que es pot sol·licitar a traves del web www.atib.es > Cita prèvia, o cridant al telèfon 971 678 404.

L’ATIB recomana la domiciliació del pagament dels tributs de cobrament periòdic per rebut. Aquesta domiciliació es pot fer per internet, de forma presencial a l’oficina d’Artà, o a l’entitat bancària.   

En cas de voler pagar una multa de trànsit, podeu fer-ho directament a través d'aquest enllaç

Tornar a d'alt