Segueix-nos
01/12/2021
Avís: l'escola de música de la Colònia es transllada a l'edifici municipal de la Bassa den Fesol
A l'edifici que s'utilitzava actualment han sorgit problemes per poder-hi fer les classes

Aquesta setmana les classes de l'escola de música de la Colònia ja s'han duit a terme a l'edifici municipal de de la Bassa den Fesol i es preveu que hi acabin el curs. El motiu de la mudança és la problemàtica d'humitats i de l'enrajolat en mal estat que ha sortit a l'edifici municipal de la plaça de l'església, on fins ara hi havia l'aula de música. Davant això s'està fent el projecte de millora i aviat començaran les obres per posar a punt l'edificació. 

El trasllat de l'escola de música es va fer de manera ràpida i la programació de les classes de música no es va veure afectada. 

Tornar a d'alt