Segueix-nos
24/03/2021
Consulta pública. Ordenança municipal reguladora de la mobilitat de ciclistes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP)

Per acomplir el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet a consulta pública, abans de la seva aprovació, l’esborrany de l’Ordenança municipal reguladora de la mobilitat de ciclistes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP), que romandrà penjada a l'apartat “Destacats” de la pàgina web de l’Ajuntament fins al 9 d’abril. Aquesta serà la data límit perquè la ciutadania pugui fer les aportacions que consideri oportunes abans que l’Ordenança sigui presentada i sotmesa a l’aprovació inicial pel Ple municipal. Aquestes aportacions es poden fer per escrit, enviant un correu electrònic a ajuntament@arta.cat.

 

Artà, 24 de març de 2021

Documents relacionats
Tornar a d'alt