Segueix-nos
05/03/2021
La neteja dels dipòsits d’aigua del municipi es realitzarà aquest mes
Aquestes feines poden provocar talls puntuals en el subministrament d’aigua dels que s’avisarà prèviament

En el transcurs del mes de març es realitzaran les feines de neteja dels dipòsits municipals d’abastiment d’aigua. Aquestes actuacions poden provocar talls puntuals d’aigua, per la qual cosa l'Ajuntament recomana a la ciutadania que consulti els dies en què es duran a terme per, així, preveure les franges horàries en què l'abastiment d'aigua es pot veure afectat i actuar en conseqüència. Cal esmentar que el subministrament d'aigua al dipòsit s'interromprà la nit anterior a la neteja i es restablirà en acabar la feina.  

Els dies de feina programats són:

- S’Ametlerar. Dimarts, 9 de març. No afectarà.  

- Hort des Bril. Dijous, 18 de març. Afectarà mínimament una part d’Artà.  

- Ses Escoles. Dijous, 25 de març. Afectarà bona part del poble d’Artà.

- Colònia Sant Pere. Dimarts, 30 de març. Afectarà la Colònia i s’Estanyol.

Tornar a d'alt