Segueix-nos
02/10/2020
Artà treballa en la confecció del Pla d’Acció per a l’Energia i el Clima
Es tracta d’una eina bàsica en la lluita contra el canvi climàtic a nivell local que sorgeix de l’adhesió del Consistori al Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia, l’any 2019

L’Ajuntament de d’Artà està treballant en l’elaboració del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima - PAESC (consultau aquí l'esquema), que serà l’eina que guiarà al municipi per assolir el compromís de reducció d’emissions de GEH més enllà del 20% per l’any 2020, i del 40% per l’any 2030 respecte el 2005. A més, aquest compromís inclou la obligació d’avaluar els riscos i vulnerabilitats municipals derivats del canvi climàtic i adoptar una estratègia d’adaptació.

El PAESC és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el “Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia”, iniciativa de la Unió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i que, l’Ajuntament d’Artà s’hi va adherir de manera voluntària el dia 11 d’agost de 2016.

El procés d’elaboració del PAESC, que es realitzarà en diferents fases, es va iniciar el 29 d’abril de 2019, quan es va aprovar al Ple Municipal la proposta d’adhesió al Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i la Energia. Més tard, es va crear la figura d’un gestor energètic. Finalment, es varen reunir els representants municipals, el gestor energètic i els representants del Consell de Mallorca i l’equip que donarà assistència tècnica al municipi per orientar les fases que porta realitzar el PAESC.

La primera fase ha consistit en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d'activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals. Aquesta fase serveix per analitzar la situació actual del municipi i definir l’estratègia d’actuació per reduir les emissions de GEH.

Amb els resultats d’aquesta primera fase, es defineixen accions de mitigació tant en l’àmbit municipal com del propi Ajuntament per actuar en camps tant diversos com ara el foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l'estalvi energètic en l'enllumenat públic i l'aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.

De manera simultània, s’avaluaran els riscos i vulnerabilitats climàtiques del municipi davant del canvi climàtic per tal de definir l’estratègia d’adaptació mitjançant una sèrie d’accions que permetran incrementar la resiliència del municipi davant dels riscos identificats.

Un aspecte important en el procés de definició de les accions del PAESC, tant de mitigació com d’adaptació al canvi climàtic, serà la participació dels diferents actors locals, i per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del propi Ajuntament com de la ciutadania en general.

Tornar a d'alt