Segueix-nos
14/08/2020
Avís: l’Ajuntament recorda l’obligació de mantenir els solars nets

En aquesta època calorosa i seca els perills derivats de la proliferació de vegetació augmenta el risc d’incendis.

Per això, l’Ajuntament demana a les persones propietàries de solars que puguin estar en mal estat que hi facin les tasques de desbrossament i de retirada de restes vegetals que siguin necessàries per prevenir qualsevol complicació.

Cal esmentar que l’article 148 de les Normes subsidiàries preveu l’obligació de la propietat de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i convenientment tancats amb un mur o paret d'obra en tot el seu perímetre.

Tornar a d'alt