Segueix-nos
05/06/2020
L’Ajuntament comença l’adaptació del projecte de Cala Torta als requeriments de la Comissió de Medi Ambient
Els representants municipals mantingueren ahir una reunió per videoconferència amb el president de l’organisme autonòmic, Antoni Alorda

L’Ajuntament d’Artà ha començat a treballar en l’adaptació del projecte per a la recuperació dunar, la gestió de les zones de descans i la demolició i la instal·lació temporal del bar i els lavabos de Cala Torta segons les indicacions que li ha traslladat la Comissió Balear de Medi Ambient. El passat 23 de maig es publicà al BOIB la resolució del president de la Comissió Balear de Medi Ambient sobre el projecte, en què sol·licitava a l’Ajuntament d’Artà l’elaboració d’un estudi d'impacte ambiental tenint en compte unes consideracions tècniques de l’òrgan ambiental. La Comissió demanava concretament la presentació d’un estudi en què s’identifiquin, descriguin i avaluïn els possibles efectes significatius en el medi ambient de l’aplicació del projecte, així com unes alternatives raonables. Aquestes i altres qüestions s’abordaren de manera directa en la reunió que a través de videoconferència mantingueren ahir els responsables polítics, l'arquitecta municipal i el tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament amb el president de la Comissió, Antoni Alorda, que serví per reprendre la feina d’un projecte que avança a menor celeritat de l’esperat per part de l’Ajuntament.

La setmana que ve hi haurà una reunió tècnica a Artà per estudiar la viabilitat del projecte i també per veure l’abast d’aquesta declaració d’impacte ambiental. S'estudiaran els requeriments de la Comissió per realitzar les modificacions adients i continuar endavant amb la tramitació del projecte amb la prioritat de no comprometre els valors ambientals de Cala Torta.

L’any 2018, l’Ajuntament presentà al Govern un projecte per a la recuperació dunar, la gestió de les zones de descans i la demolició i la instal·lació temporal del bar i els lavabos, el qual va ser dotat, per maig de l’any passat, amb una subvenció de més de 150.000 euros del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (CBAT), per a millora de les infraestructures.  

Tornar a d'alt