Segueix-nos
21/05/2020
Artà aplica un sistema de detecció de fuites d’aigua amb gasos
L’Ajuntament cerca d’aquesta manera augmentar la precisió i l’eficàcia en la localització de les fuites de la xarxa hídrica; Es treballarà sobre 24.000 metres de canonades

Amb l’objectiu de fer front al problema de les pèrdues a la xarxa d’aigua del municipi, l’Ajuntament d’Artà ha posat en marxa aquesta setmana un sistema de localització de fuites amb gasos traçadors. Aquesta actuació consisteix en la injecció d’heli a les canonades del subsòl de les zones del poble a analitzar -en aquest cas, uns 24.000 metres de canonades- per conèixer amb precisió i eficàcia on es produeixen les fuites i, d’aquesta manera, posar-ne solució estalviant temps i recursos. La feina no suposa en cap moment la interrupció del subministrament d’aigua i la duen a terme dos operaris d’una empresa contractada a l'efecte, els quals recorren els carrers del poble amb els seus equips, injectant l'heli des de la superfície i enviant la informació a una plataforma a la que hi tenen accés els tècnics municipals.

Aquest sistema pot ser utilitzat en canonades en servei, no afecta a la salut pública ni a la qualitat de l’aigua, es realitza amb equips  d’inspecció totalment portàtils, permet la detecció de fuites en realitzar proves d’estanqueïtat de canonades abans de posar-les en servei i possibilita la  localització  de  fuites en  conduccions  de  gran  diàmetre,  on  els  sistemes convencionals no són operatius. Les feines finalitzaran la setmana que ve. 

Tornar a d'alt