Segueix-nos
20/05/2020
Avís: obligació de l'ús de la mascareta
El Ministeri de Sanitat regula les condicions per l'ús obligatori de mascaretes

Avui ha sortit publicada al Bulletí Oficial de l’Estat l’ordre que regula l’ús obligatori de la mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.

Aquesta mesura serà obligatòria a partir de demà dia 21 de maig i afecta a les persones majors de 6 anys. Així mateix, aquesta obligació no será exigible en els casos següents:

a) A persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de mascareta.

b) A persones en què l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

c) En el desenvolupament d'activitats en què, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.

d) Per causa de força major o situació de necessitat.

 

Consultau aquí l’Ordre SND/422/2020, publicada avui al BOE

Tornar a d'alt