Segueix-nos
13/05/2020
La Colònia i les urbanitzacions, sense franges horàries per a la pràctica esportiva
Als municipis o nuclis de població de menys de 5.000 habitants es pot fer entre les 6 h i les 23 h indistintament

Els nuclis de població de menys de 5.000 habitants queden exclosos de l’aplicació de les franges horàries per a la pràctica d'activitats físiques individuals no professionals que, per tant, podran dur-se a terme entre les 6 h i les 23 h d'acord a l’article 5.2 de l'Ordre SND / 380/2020, de 30 d'abril. Al municipi d'Artà, aquesta excepció a la norma general afecta a la Colònia de Sant Pere i a les urbanitzacions de Betlem, Montferrutx, Sant Pere i s’Estanyol, on sí es poden realitzar aquestes pràctiques sense límit horari. 

Documents relacionats
Tornar a d'alt