Segueix-nos
16/03/2020
Avís: restricció absoluta a les Residències
Mesura adoptada des del Govern de les Illes Balears que afecta a la Residència

Per tal de limitar la propagació i el contagi del COVID-19 es considera necessari extremar les precaucions i les mesures de protecció amb la població més vulnerable. Al capdavant d'aquest grup de risc es troben les persones majors, a vegades amb patologies associades que representen un risc pel seu estat de salut.
Per això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut i Consum, havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió extraordinària de 16 de març, adopta l'Acord d'establir la restricció absoluta de visites a les residències de persones majors. Així, a la Residència d'Artà ja s'han pres aquestes mesures i s'han avisat als residents i als seus familiars.

Des de l'Ajuntament feim arribar el suport necessari per suportar les noves situacions que es donen i que van canviant la realitat cada dia. Tot sigui per frenar el coronavirus. Coratge i ànims!

 

Vegeu la resolució del GOIB aquí

 

Tornar a d'alt