Segueix-nos
27/02/2020
El 2 de març s’obre el termini per al pagament voluntari de tributs municipals
Aquest període finalitza el 4 de maig

El dilluns 2 de març s’obre el període voluntari de pagament de vuit tributs municipals corresponents a 2020. Aquests són l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, l'impost sobre els vedats de caça, la taxa del cementiri municipal, la taxa dels guals permanents, la taxa dels residus sòlids urbans, la taxa per la prestació del servei de clavegueram, la taxa per a llicències d'autotaxi i altres vehicles de lloguer, i la taxa per a l'aprofitament de terrenys de domini públic amb caixers automàtics. Aquest període voluntari de pagament finalitzarà el dia 4 de maig.  

Es recorda que el pagament només es podrà fer a les entitats bancàries que figurin en l'avís de pagament. En cas de no haver rebut aquest avís, el podeu sol·licitar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Solivelles (de dilluns a divendres, entre les 8 h i les 15 h) o a l'edifici municipal de la Colònia de Sant Pere (de dilluns a divendres entre les 10 h i les 14 h). Una vegada acabat el període voluntari de pagament, l'Ajuntament podrà exigir l'abonament del deute, amb el recàrrec corresponent. 

Si heu de menester ampliar informació podeu telefonar al 971 829 595. En aquest enllaç podeu consultar el calendari fiscal de 2020. Moltes gràcies.

Documents relacionats
Tornar a d'alt